Stäng film

Peder Karlsson LantmännenFörbättrade processer för underhåll har bidragit till att Lantmännens anläggningar har haft en positiv utveckling sedan samarbetet med Jernbro startade. Tillsammans har Jernbro och Lantmännen minskat andelen akut underhåll och vridit det till mer planerbart underhåll.

− Vi kontaktade Jernbro 2016 eftersom vi ville få till ett strukturerat arbetssätt kring vårt underhållsarbete inom produktionen och ett digitaliserat system som kunde följa upp underhållsverksamheten. Lidköpings foderfabrik fungerade som en pilot innan vi dockade på fler anläggningar eftersom. Vi är duktiga på att hantera spannmål och tillverka foder, medan Jernbro är proffs på att jobba med underhåll helt enkelt. Jernbro kändes även som en naturlig samarbetspartner med tanke på deras geografiska närvaro, som stämmer med våra behov, förklarar Peder Karlsson, Produktionschef Foder på Lantmännen.

− När Lantmännen identifierade behovet att samarbete med oss, innebar det att skapa enhetliga och förbättrade underhållsprocesser, sänka kostnader, öka driftsäkerheten och att upprätthålla värdet på anläggningarna. Lantmännens ambition och mål med underhållet är att maximera livslängden för sin utrustning och sina maskiner och förbättra effektiviteten. De behövde en partner som kunde ha ett ökat fokus på förebyggande underhåll och som kunde samla in data för analyser för att öka tillgängligheten i sin produktion, berättar Jenny Brodén som ansvarar för Lantmännenkontrakt på Jernbro.

Lantmännen har idag ett ramavtal med Jernbro för ett 20-tal verksamheter som avser en helhetslösning, där Jernbro arbetar med förbyggande och avhjälpande underhåll, liksom förbättringar och modifieringar.

− Om vi jämför 2023 med 2019, då vi producerade ungefär lika mycket, har vi idag en lugn och avslappnad organisation. Det är ingen press och stress för operatörerna utan vi jobbar systematiskt och får fram de volymer som ska produceras och som ger nöjda åkerier och slutkunder. Jernbros personal har tillgång till maskinerna för att utföra förebyggande underhåll enligt våra planer. Det är en helt annan stämning i företaget nu jämfört med för 4 år sedan. En bidragande orsak till den positiva utvecklingen, är att vi jobbar med ett ständigt förbättringsarbete, kopplat till att anläggningens kapacitet ska öka. Egentligen har inga stora investeringar gjorts, utan det handlar om små förbättringsarbeten, säger Peder.

Peder låter statistiken tala för sig själv genom att visa att Lidköping 2018 hade 27% akut avhjälpande underhåll och 29% förebyggande underhåll, som i år 2023 har förbättrats genom att akut avhjälpande underhåll har minskat till 11% samtidigt som förebyggande underhållet har ökat till 41%.

− Genom att vi arbetar mer proaktivt, långsiktigt och framåt idag, kan Lantmännen ha bättre kontroll över sina produktionsanläggningar avseende underhåll och vi kan ta kloka beslut tillsammans. Vi har gemensamma KPI:er och mål som vi följer för samtliga anläggningar som ingår i kontraktet med Lantmännen. Vi har även beslutade arbetssätt som ska följas och som är gemensamma på alla anläggningar, säger Jenny.

− Att arbeta enligt den plan vi hade när vi gick in i vårt samarbete, i form av att trycka tillbaka det akuta underhållet genom att arbeta systematiskt med förebyggande underhåll, har alltså bidragit till en positiv utveckling. En viktig del i framgången är att skapa tid för Jernbros personal att göra underhåll och att hålla i det här arbetet hela tiden, säger Peder.

Allt arbete och alla kostnader som uppstår, registreras per händelse på det objekt där arbetet utfördes. Sedan samarbetet startade har information från omkring 120 000 serviceorder samlats in, som nu utgör en stor databas som gör det möjligt att analysera och initiera förbättringar. Bland annat kan felorsaker, kostnader och stopptider analyseras. Detta bidrar till att Lantmännen kan nå sina mål gällande ökad driftsäkerhet, sänkta kostnader och pricksäkerhet i investeringar.

− I det digitala gränssnittet, Jernbro Performance Portal, som Jernbro har tagit fram, kan vi se utveckling av alla våra gemensamma nyckeltal, som till exempel utförande av förebyggande underhåll och statistik över antal serviceorder. Fördelen är att vi och Jernbro ser samma data och kan diskutera kring den och sätta in åtgärd vid avvikelse. Det är också mycket bra att vi kan titta på vilka maskinobjekt som krånglar och sätta in förbättringsåtgärder eller kanske öka frekvensen av förebyggande underhåll. Jernbro hjälper oss även att, på ett överskådligt sätt, följa upp besiktningspliktiga objekt, berättar Peder.

Medarbetare på Lantmännen som arbetar med Jernbro Performance Portal.

Medarbetare på Lantmännen studerar Jernbro Performance Portal

I år har Jernbro och Lantmännen initierat att Jernbro ska komma med tio förbättringsförslag per anläggning. Många förslag handlar om ökad driftsäkerhet eller sänkta kostnader, men även förbättringar som ökar säkerheten är vanligt förekommande. Lantmännen bedömer vilka förbättringsförslag som ska genomföras baserat på nytta och lönsamhet. Peder tycker att initiativet skapar ett bra samarbete mellan företagen.

Arbetsmiljö och säkerhet är ett område som är i fokus för både Lantmännen och Jernbro och som därför får mycket uppmärksamhet i samarbetet.

− Både vi och Jernbro har konstaterat att vi hade för hög olycksfrekvens tidigare år. Men genom ett systematiskt arbete med framför allt riskobservationer och riskinventeringar före påbörjat arbete har vi tagit stora kliv framåt och antalet olyckor har minskat, säger Peder.

− Det är fint att se att vi lyfter oss tillsammans avseende säkerhet genom att Lantmännen investerar i åtgärder och att vi delar erfarenheter om det händer något. Det har medfört att olycksstatistiken har gått ner de senaste åren för bådas del, fyller Jenny i.

− Vi på Jernbro känner stor delaktighet i Lantmännens framgångar och utmaningar. Det är ett nära samarbete där vi är på plats ute på anläggningarna och har gemensamma mål. Det är när vi gör något tillsammans som det blir bra, och i detta fall att Lantmännen kan producera fullt ut, säger Jenny.

− Jag vill understryka att Jernbro har väldigt kunnig personal i Lidköpingsfabriken. Med stort engagemang och hög servicegrad hanteras situationer snabbt och bra, även när det emellanåt är svåra förutsättningar eller pressat tidsschema. Personalens erfarenhet och kunskap på Jernbro har alltså också varit en bidragande orsak till den positiva utvecklingen, avslutar Peder.

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

Jenny Brodén, Kontraktschef Lantmännen Malmö +46 10-483 03 85 Skicka e-post

Kontakta undefined

  Du kanske också är intresserad av

  Projekt

  Vi bidrar till den gröna omställningen och Sveriges första vätgastankstation

  Till Metacons byggnation av en vätgastankstation i Uppvidinge har vi levererat expertis inom konstruktion, teknik och projektledning. Dessutom har vi utfört rörsvetsning, rörarbeten och montage.

  Underhåll

  Jernbros underhållsavtal ger AGES högre driftsäkerhet

  AGES enhet i Kulltorp såg vinsterna med att skriva avtal med Jernbro avseende förebyggande underhåll (FU). Att säkerställa genomförandet av FU samtidigt som man kan lägga all energi på sin huv…

  Underhåll

  Automatiserade cementterminaler kräver professionellt underhållsarbete

  Cementtillverkaren SCHWENK Sverige AB hade vissa punkter de ville att en ny samarbetspartner inom underhåll och service skulle uppfylla. Hos Jernbro kunde de pricka  av punkterna.

  Underhåll

  Skorstenen på höjden fick ny kortare kostym – ett samarbete mellan Jernbro och Gryaab

  Ventilationsskorstenen hos Gryaab är utbytt. Jernbro bidrog med kunskaper inom förstärkningsarbete, konstruktion, nytillverkning, svets och lyft. Givetvis med gott samarbete som grund.

  Dela gärna detta