Stäng film

Vi är också certifierade inom ett antal viktiga tjänste- och produktområden.

Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001

Certifieringsmärke ISO9001 ISO14001För att garantera en kvalitetssäker serviceleverans har vi utvecklat en standardiserad leveransprocess. Denna kan givetvis anpassas efter varje kund. Vårt egenutvecklade ledningssystem är ryggraden i detta kvalitetsarbete. Verksamheten granskas och revideras av Det Norske Veritas i Sverige.

Miljöcertifierade enligt ISO 14001

Certifieringsmärke ISO9001 ISO14001Jernbros verksamheter är certifierade enligt ISO 14001. Verksamheterna har reviderats av Det Norske Veritas i Sverige.

Flera av våra verkstäder är certifierade enligt EN1090-1 och ISO 3834-2

EN 1090-1 innebär att vi kan CE-märka lastbärande komponenter för leverans till en byggarbetsplats eller vid tillverkning/ändringar i en verkstad av olika typer av bärande konstruktioner såsom stålstommar, entresolplan, smidesarbeten etc.

Svetsning sker enligt ISO 3834-2 som innehåller kvalitetskrav på de aktiviteter som utförs i samband med svetsning.

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

Urban Ekmark, Göteborg (HQ) HR & EQ Chef +46104830035 Skicka e-post

Kontakta undefined

Dela gärna detta