Stäng film

Arbetsmiljöcertifierade – ISO 45001

Vi innehar certifikatet för ISO 45001, Ledningssystem för arbetsmiljö. Det innebär att vi är arbetsmiljöcertifierade och arbetar enligt gällande föreskrifter och standarder. Certifikatet visar också att vi arbetar aktivt med arbetsmiljön och systematiska förbättringar.

Kvalitetscertifierade – ISO 9001

För att garantera en kvalitetssäker serviceleverans har vi utvecklat en standardiserad leveransprocess. Denna kan givetvis anpassas efter varje kund. Vårt egenutvecklade ledningssystem är ryggraden i detta kvalitetsarbete. Verksamheten granskas och revideras av Det Norske Veritas i Sverige.

Miljöcertifierade – ISO 14001

Jernbros verksamheter är certifierade enligt ISO 14001. Verksamheterna har reviderats av Det Norske Veritas i Sverige.

Certifikat för EN 1090-1, ISO 3834-2 och ISO/IEC 17025

EN 1090-1 innebär att vi kan CE-märka lastbärande komponenter för leverans till en byggarbetsplats eller vid tillverkning eller ändringar i en verkstad av olika typer av bärande konstruktioner såsom stålstommar, entresolplan, smidesarbeten etc.

Svetsning sker enligt ISO 3834-2 som innehåller kvalitetskrav på de aktiviteter som utförs i samband med svetsning.

Våra kalibreringslaboratorier är godkända för ackreditering inom temperaturkalibrering enligt ISO/IEC 17025:2017.

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

Fredrik Kringberg, HSEQ-chef Sverige +46 10-483 02 10 Skicka e-post

Kontakta undefined

    Dela gärna detta