Stäng film

Vi tar vårt miljöansvar

Vi på Jernbro tar inte bara ansvar för samhället och miljön i stort, utan också för hur vår verksamhet påverkar orten där vi verkar. I vårt miljöansvar ingår det att ständigt försöka reducera vår egen miljöpåverkan som uppkommer från energianvändning och transporter. Externt hjälper vi våra kunder att uppfylla sina miljöåtaganden genom att proaktivt föreslå miljöförbättrande åtgärder genom de tjänster och produkter vi erbjuder.

Vi hjälper våra kunder att nå sina hållbarhetsmål

Genom att exempelvis utveckla och effektivisera kundernas anläggningar och maskinunderhåll hjälper vi dem att skapa en mer hållbar produktion och att maskinernas livslängd förlängs. Inom Jernbro Water Technologies finns våra produkter och tjänster för hantering och rening av processvatten som starkt bidrar till en renare miljö. Genom Energy Management utreder vi möjliga åtgärder för att öka energieffektiviseringen som i sin tur minskar miljöpåverkan. På Komponentservice ökar vi livslängden på flertalet komponenter som också ger en skjuts i rätt riktning avseende hållbarhet.

Vi tar ansvar för medarbetare och leverantörer

Jernbros affärer ska präglas av en hög etisk och moralisk standard. Vi ställer höga krav på hur vår verksamhet påverkar miljön, samhället och kundernas verksamhet. Vi strävar också efter att vara en ansvarstagande och utvecklande arbetsgivare. Vår Code of Conduct för medarbetare respektive leverantörer styr hur vi uppträder i vårt arbete inom företaget och gentemot omvärlden. Utöver dem, har vi flera policyer som vägleder och styr hur vi agerar och arbetar gällande likabehandling, jämställdhet, miljö, välbefinnande, anti-korruption och mycket mer.

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

Urban Ekmark HR & EQ Chef Göteborg +46 10-483 00 35 Skicka e-post

Kontakta undefined

    Dela gärna detta