Stäng film

Med slamförtjockningsutrustning separeras och renas vatten genom gravitation från restprodukten slam. För att förädla slam till att bli en så torr produkt som möjligt, använder man sig sedan av avvattningsutrustning för att pressa ut så mycket vatten som möjligt. Vi erbjuder ett brett sortiment av utrustningar för olika applikationer och kapaciteter. För att ge bästa möjliga resultat med lägsta möjliga energi- och kemikalieförbrukning, är våra produkter nogsamt framställda och bygger på både innovationer och traditionell beprövad teknik. 

Med högt tekniskt kunnande hjälper vi dig med design, tillverkning och installation av produkter för slamförtjockning och avvattning. Våra lösningar är innovativa, kostnadseffektiva och designade för att optimera ditt resultat samtidigt som de minskar påverkan på miljön. Tillverkningen sker i Sverige och som ledande inom avvattnings- och slamförtjockningsutrustning i Skandinavien kan du känna dig trygg med att samarbeta med oss. 

Applikationsområden är vatten- och avloppsreningsverk samt fiske-, kemi-, gruv- och pappersindustri, liksom gjuterier, biogasapplikationer och livsmedelsbearbetning. Egentligen all industriell processverksamhet med processvatten.

 

Jernbro Water Technologies

Slamförtjockare – BT

silbandsförtjockare

Dessa högpresterande förtjockningsmaskiner är anpassade för industriella och kommunala anläggningar.

Nya innovationer kombineras med traditionell beprövad teknik för att säkerställa dagens höga krav.

Systemet är helt slutet och fungerar som ett första avvattningssteg. De är utformade för att fungera som en separat förtjockningsutrustning eller tillsammans med vår skruvpress.

Silbandsförtjockarna separerar slam och vatten genom gravitation såväl som statisk filtrering. Filtreringen måste vara en skonsam process så slammet separeras och inte bryts upp vid något tillfälle.

Det finns flera typer av slamplogar, som till exempel roterande eller statiska, där varje är utformad för att ge en så effektiv slamdränering genom silbandet som möjligt.

Skruvpress – SCP

Skruvpress SCPDenna skruvpress används efter förtjockning och avvattnar slammet upp till 25% torrhalt på utgående slam. Torrsubstansnivån (TS) ökar alltså på utloppsslammet.

Materialet avvattnas i skruvpressens långa transportör. I slutet bildas en mottrycksplugg av det redan avvattnade slammet. Mottrycket kan enkelt justeras genom övervakning.

Axelskruven gör skruvpressen speciellt lämplig för material som tenderar att täppa ihop. Skruvspiraler med axel minskar behovet av underhåll, eftersom de kan fungera med en betydligt högre fyllningshastighet i transportören utan mekanisk deformation.

Avvattningspress – DWP

Avvattningspress

Avvattningspress tillämpas när det finns behov av en högre nivå av torrsubstans (TS) på utgående slam och när kapaciteten är hög (upp till 80 m3/h).

Avvattningspressen säkerställer en utgående TS på 18-25%.

Den är specifikt lämpad när det förekommer en låg nivå av torrsubstans på inkommande slam (0,1% till 0,5%).

Avvattningspressen kan kombineras med en silbandsförtjockare (DWP-Combo) för att få en komplett utrustning med både förtjockning och avvattning i samma applikation.

Förtjockningsmaskin BT-Orcas

BT Orcas förtjockningsutrustning

BT-Orcas är en högpresterande förtjockningsmaskin som är speciellt modifierad för användning vid fiskodlingar. Vid fiskproduktion behövs denna typ av separationsutrustning för att minska mängden vatten från restprodukten i form av fiskslam.

Den kombinerar ny innovation med traditionell beprövad teknik för att säkerställa dagens höga krav.

Produkten finns i flera storlekar.

Dynamisk slammixer – SDM

Dynamisk Mixer

Denna dynamiska slammixer blandar processvatten med olika kemikaliesubstanser (till exempel flockmedel och polymer) för att förbättra slamstrukturen inför senare avvattningsprocess.

Den ger en låg energikostnad med hög verkningsgrad av dynamisk mixerblandning.

Blandarna är helt tillverkade av rostfria legeringar som AISI304 eller AISI316L.

Lämpliga tillämpningsområden är exempelvis biogasapplikationer, kemi- och pappersindustrin samt vatten- och avloppsreningsverk.

Statisk slammixer – SSM

Static Sludge Mixer SSM

Slammixerns design minskar den kemiska förbrukningen med upp till 25% och optimerar blandningen av organiska och oorganiska flockmedel, som till exempel polymer.

Flockningsmedlet tillsätts omedelbart före slammixern genom en tangentiell injektorring med munstycken och blandas till en homogen suspension. Flockningsreaktionen inträffar omedelbart efter att flockningsmedel har tillsatts och påverkas avsevärt av energin (turbulensen) som sker i mixern.

Slammixern kan också monteras där olika medieströmmar ska blandas, innan flockningsmedel tillsätts.

MOBIL AVVATTNINGSCONTAINER – MDU

Avvattningscontainern är exemplarisk att använda vid testkörningar, planerade ombyggnationer och akuta driftstopp.

Den fungerar som ett fristående system där operatören endast ansluter inkommande spolvatten, processvatten och ström samt anslutningar för in- och utgående slam och rejektvatten. Alla anslutningar är flänsade med enkel åtkomst.

Fördelarna med att använda sig av mobil avvattning i form av en container är många. Dels skapar användaren sig en bättre uppfattning om hur prestanda och krav uppfylls för eventuell senare investering i större avvattningsanläggning. Den ger också en snabb och mycket enkel lösning av provisoriska processvattenbehandlingar.

Containern kan köpas som en komplett lösning, men är även möjlig att hyra. Hyralternativet passar exempelvis vid felsökning när det är ett tillfälligt problem med processvattnet.

MDU-container kan levereras i flertal olika konfigurationer, beroende på aktuell process.

avvattning container

Silband

silband

Vi erbjuder olika design på silband, som alla anpassas för just din specifika process. Det viktigaste med silband är att ha rätt typ för din applikation och process. Vi har stor expertis inom området.

Cri-Man chopperpumpar och omrörare

Cri-Man

Som återförsäljare av Cri-Man-produkter i Norden erbjuder vi full service av alla skärande pumpar och omrörare inom slamförtjockning och avvattning. Vi hjälper dig med dimensionering och förslag för att säkerställa att du får den bästa produkten för din applikation.

Cri-Man broschyr

Johstadt PF-pumpar

Johstadt PF excenterskruvpumparVi är återförsäljare av PF excenterskruvpumpar för applikationer inom slamförtjockning, avvattning och polymerhantering. Självklart hjälper vi till med val av lämplig produkt, liksom dimensionering och service av pumparna.

 

Vi reserverar oss för att produktbilderna på denna sida inte stämmer exakt med de verkliga utrustningarna, eftersom utveckling och modifiering till det bättre sker löpande.

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

Patrik Nilsson, Ansvarig Polymerutrustning Göteborg +46 10-483 03 14 Skicka e-post

Kontakta undefined

  Du kanske också är intresserad av

  Projekt

  NorRens är en stor distributör av våra slamförtjockare

  NorRens slutkunder vill ha utrustning med den senaste tekniken och väljer därför Jernbros slamförtjockare - igen.

  Industrirör

  Många meter rör är installerat på Nogersunds nya avloppsreningsverk

  Vi har utnyttjat vår kompetens inom installationer av rör och maskinell utrustning, mekaniska montage av pumpar och rörsvetsning.

  Dela gärna detta