Stäng film

Jernbro Water Technologies är vårt samlingsbegrepp för alla de produkter och tjänster vi erbjuder för hantering och rening av processvatten, oavsett om det gäller den kommunala VA-sektorn eller industriellt processvatten.

Vi levererar slamförtjockare och polymerutrustningar liksom uppgraderingar, underhållstjänster och reservdelar. Entreprenader för rörinstallationer och montage av processutrustning inom vatten och avlopp ingår också i vårt erbjudande. Dessutom har vi specialistkunskap inom VA-området avseende status- och riskbedömningar samt CE-märkning.

Kombinationen av våra specialistkompetenser inom VA- och industrisektorn och vår närvaro på 30 platser i Sverige från Malmö i söder till Kiruna i norr gör att vi effektivt kan anpassa lösningar som matchar ert behov över tid.

Polymerutrustning

Vår polymerutrustning används för att skilja organiskt material från vatten för att sedan kunna förtjocka och avvattna slammet. Utrustningens unika teknik möjliggör blandning, beredning, upplösning och dosering av polymer på bland annat vatten- och avloppsreningsverk samt inom pappersindustrin. Produkterna är innovativa, kostnadseffektiva och designade för att både effektivisera din verksamhet och bidra till en renare miljö.

Läs mer

Polymerutrustning Jernbro

Slamförtjocknings- & avvattningsutrustning

Våra produkter inom slamförtjockning och avvattning hjälper dig att dels separera vatten från slam och dels att avvattna slammet för att få en torr slutprodukt. Genom dessa högpresterande och innovativa lösningar maximeras kostnadseffektiviteten, resultatet optimeras och miljöpåverkan minimeras.

Läs mer

slamförtjocknings- & avvattnings utrustning

Konsulttjänster

Vi erbjuder specialistkunskap inom status- och riskbedömningar. Det innebär att vi utför besiktningar och utvärderingar av hårdvara och dokumentation av exempelvis anläggningar och processer samt riskbedömningar avseende personalens säkerhet.

Avseende CE-märkning har vi rätt kompetens att analysera hela er installation av inbyggda maskinanläggningar liksom maskiner och maskinlinjer.

Läs mer

konulttjänster VA

Entreprenader & rörinstallationer

Vi har bredd, kompetens och erfarenhet att åta oss både hel- och delentreprenader. Avseende installationer av rörsystem och processutrustning samt mekaniska montage av pumpar och rörsvetsning är vi alltså rätt samarbetspartner.

Läs mer

 

entreprenad och rörinstallationer

Eftermarknadstjänster

För din befintliga anläggning och givetvis för våra egna produkter kan vi utvärdera möjligheter för optimering av processer och uppgradering av utrustningar. Underhåll och reservdelar för att upprätthålla utrustningarnas prestanda över tid erbjuder vi också. En självklarhet är även bra avtal avseende service och underhåll.

Läs mer

Eftermarknad Vattenbehandling

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

Patrik Nilsson, Ansvarig Polymerutrustning Göteborg +46 10-483 03 14 Skicka e-post

Kontakta undefined

  Du kanske också är intresserad av

  Projekt

  NorRens är en stor distributör av våra slamförtjockare

  NorRens slutkunder vill ha utrustning med den senaste tekniken och väljer därför Jernbros slamförtjockare - igen.

  Industrirör

  Många meter rör är installerat på Nogersunds nya avloppsreningsverk

  Vi har utnyttjat vår kompetens inom installationer av rör och maskinell utrustning, mekaniska montage av pumpar och rörsvetsning.

  Industrirör

  Industrirör från Jernbro bidrar till Lindes ökade gasproduktion

  Linde har byggt ut anläggningen i Norrköping för att öka sin kapacitet att rena och kyla koldioxid. Det medförde ett behov av ett omfattande rörarbete som gick till Jernbro.

  Industrirör

  600 meter svets och ett lapptäcke löste cisternbottenbytet

  Bitumenleverantören Nynas hade konstaterat ett läckage i en cistern, vars golv hade rostat sönder. Förtroendet för att lösa problemet, gick till Jernbro.

  Dela gärna detta