Stäng film

För din befintliga anläggning och givetvis för våra egna produkter kan vi utvärdera möjligheter för optimering av processer och uppgradering av utrustningar liksom underhåll och reservdelar för att upprätthålla utrustningarnas prestanda över tid. Vi är också måna om att ge dig bra service- och underhållsavtal för att utrustningen ska kunna tjänstgöra i många år.

Processoptimering & uppgradering

Vi vill att din befintliga polymer- och förtjockningsutrustning ska fungera optimalt för att kunna bidra fullt ut. Därför erbjuder vi professionell processoptimering och uppgradering. Med vår långa erfarenhet av slambehandling och polymerhantering, hjälper vi industrier och kommunala reningsverk med att förbättra och effektivisera redan befintliga slam- och vattenprocesser samt att utreda om befintlig utrustning behöver justeras eller uppgraderas med nya delar.

Det vi gör då, är att vi analyserar utrustningens process och prestanda och kommer med åtgärdsförslag för att lösa eventuella problem eller för att skruva upp dess prestation. Genom att genomföra åtgärdsförslagen, förlängs utrustningens livslängd. Det är ett bra miljöval framför att köpa nytt. Samtidigt hjälper insatsen dig att möta de allt högre miljö- och energikraven som ställs, liksom ökar kostnadseffektiviteten på lång sikt.

eftermarknad vatten avloppFörebyggande underhåll

När det gäller förebyggande underhåll kan vi supportera med både resurser och kompetens för att göra utrustningarna säkrare, effektivare och mer tillgängliga. Genom rätt styrning och övervakning kan underhållet planeras i stället för att behöva rycka ut för akuta åtgärder. Med hjälp av smarta lösningar avsedda för VA- och industrisektorn kommer underhållet alltså att kosta mindre i det långa loppet.

Vi har ett brett erbjudande inom underhåll och kan hjälpa dig med allt från enstaka insatser till helhetslösningar där vi tar fullt ansvar för tekniska stödfunktioner och försörjningssystem. Vi har etableringar på ett 30-tal platser i Sverige och kan kombinera lokala underhållsresurser med specialisttjänster för att, inom våra eftermarknadstjänster, optimera en kostnadseffektiv lösning för ditt behov.

Reservdelar

Vi tillhandahåller reservdelar för flertalet märken på den Skandinaviska marknaden. Vi vet hur viktigt det är att bibehålla hög säkerhet och att hålla produktionen i gång. Därför har vi byggt upp ett brett kontaktnät av leverantörer för att snabbt kunna leverera reservdelar vid behov.

Avtal

Många av våra kunder väljer att skriva ett årligt service- och underhållsavtal med oss. Ett avtal säkerställer både en sund drift och en välmående utrustning. Kontakta oss för att teckna ditt eget avtal

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

Gustaf Wallberg, Eftermarknad Vattenbehandlingsutrustning Göteborg +46 10-483 03 15 Skicka e-post

Kontakta undefined

  Du kanske också är intresserad av

  Projekt

  NorRens är en stor distributör av våra slamförtjockare

  NorRens slutkunder vill ha utrustning med den senaste tekniken och väljer därför Jernbros slamförtjockare - igen.

  Industrirör

  Industrirör från Jernbro bidrar till Lindes ökade gasproduktion

  Linde har byggt ut anläggningen i Norrköping för att öka sin kapacitet att rena och kyla koldioxid. Det medförde ett behov av ett omfattande rörarbete som gick till Jernbro.

  Dela gärna detta