Stäng film

Vi stödjer VA- och industrisektorn där processvatten är en nyckelparameter med bedömningar av status och risker och CE-märkning, men även utbildning. Pumpstationer, avloppsreningsverk och vattenreningsverk för dricksvatten är några av de anläggningar vi har lång erfarenhet av.

Eftersom utsläppskraven har ökat de senaste åren och med en kontinuerligt växande befolkning finns det behov av renovering, ny teknik och nya anläggningar inom vatten och avlopp. För att bidra till att minska underhållsskulden och en bättre arbetsmiljö som uppfyller lagar och regler har vi säkrat upp rätt kompetens inom området.

Statusbedömningar & riskbedömningar

CE-märkning VAVid statusbedömningar besiktigar och utvärderar vi hårdvara och dokumentation avseende anläggning, utrustning, maskiner, processer, aktiviteter och data.

När det gäller riskbedömningar ser vi över i stort sett detsamma, men utifrån vilka risker det finns för personalen.

Typiska risker inom VA är biologiska, det vill säga smittorisk med hepatit, stelkramp och gulsot i och med att avföring är inblandat. Annat som kontrolleras är halten svavelväte som bildas av avlopp. Det är inte bara en giftig gas, utan medför också att saker rostar snabbare än vad de behöver göra. Detta gör att det är extra viktigt att rengöring och ventilation fungerar bra. Är man producent av dricksvatten, säger lagen att man regelbundet måste göra vattenprover för att säkra att vattnet är bra. Vi säkrar dina möjligheter att kunna utföra dessa analyser.

Annat som ses över vid riskbedömningar är exempelvis om det finns vassa kanter, trasiga räcken, glipor i gallergolv och klämrisk vid stängning av kranar.

Status- och riskbedömningarna leder fram till en åtgärdsplan som anger vad som behöver göras avseende exempelvis strukturell maskinutrustning, arbetsmiljö och CE-märkning för att få en fullgod arbetsmiljö för personalen. Åtgärdsplanen åtföljs av ett kostnadsförslag som visar vad det kostar att genomföra åtgärderna.

Efter genomgång av åtgärdsplan och kostnadsförslag är vi rätt företag för att ta det vidare till genomförandefasen eftersom vi har både kompetensen och resurserna även för detta. Med anledning av de genomförda status- och riskbedömningarna av anläggningen, har vi dessutom lärt känna din anläggning och är därför väl underbyggda med kunskap för att utföra åtgärderna i planen.

CE-märkning

CE-märkning VAVid utredning avseende möjlig CE-märkning analyserar vi själva installationen av inbyggda maskinanläggningar samt maskiner och maskinlinjer vid ombyggnationer. Vi ser alltså till hela installationen och inte enbart till enskilda maskiner. Självklart ingår det också att ta reda på hur det är tänkt att maskinerna ska användas eftersom det är där risker och brister vanligtvis finns.

Vid installation av maskinanläggningar är CE-märkning ett lagkrav och vid ombyggnation av en maskin måste man uppgradera maskinens CE-märkning. Man kan se CE-märkning som ett godkännande på en riskanalys. CE-märkt utrustning ökar tryggheten och säkerheten på arbetsplatsen för både arbetsgivare och arbetstagare. Ansvaret för att genomföra CE-märkning ligger på anläggningsägare.

Genom att anlita oss redan från början med inköp av maskiner, planering, projektering och installation, kan du exempelvis undvika ombyggnationer på grund av felaktiga installationer. På så vis blir det troligtvis billigare i längden.

Utbildning

Vi tillhandahåller kontinuerligt kundanpassade utbildningar utifrån kunskap, utrustning och behov. Exempelvis så erbjuder vi konsultation och problemlösning avseende polymer-, förtjocknings- och avvattningsutrustning, men även föredrag om vattnets väg i samhället och hur avlopp fungerar.

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

Patrik Nilsson, Ansvarig Polymerutrustning Göteborg +46 10-483 03 14 Skicka e-post

Kontakta undefined

  Du kanske också är intresserad av

  Projekt

  NorRens är en stor distributör av våra slamförtjockare

  NorRens slutkunder vill ha utrustning med den senaste tekniken och väljer därför Jernbros slamförtjockare - igen.

  Industrirör

  Industrirör från Jernbro bidrar till Lindes ökade gasproduktion

  Linde har byggt ut anläggningen i Norrköping för att öka sin kapacitet att rena och kyla koldioxid. Det medförde ett behov av ett omfattande rörarbete som gick till Jernbro.

  Industrirör

  600 meter svets och ett lapptäcke löste cisternbottenbytet

  Bitumenleverantören Nynas hade konstaterat ett läckage i en cistern, vars golv hade rostat sönder. Förtroendet för att lösa problemet, gick till Jernbro.

  Industrirör

  Många meter rör är installerat på Nogersunds nya avloppsreningsverk

  Vi har utnyttjat vår kompetens inom installationer av rör och maskinell utrustning, mekaniska montage av pumpar och rörsvetsning.

  Dela gärna detta