Stäng film

Linde har byggt ut anläggningen i Norrköping för att öka sin kapacitet att rena och kyla koldioxid.
Det medförde ett behov av ett omfattande rörarbete som gick till Jernbro.

– Vi har levererat ett stort kylsystem i form av kylvattenrör som vi har dragit till Lindes fyra nyinstallerade kyltorn, kan man i korthet säga. Rörsystemen har vi byggt enligt Lindes konstruktionsritningar och kravbild.  Vi ansvarade efter detta för montaget på anläggningen. Det har varit ett intressant arbete på så vis att det är en ny kund och en ny bransch för oss att arbeta inom, berättar Emil Svensson, projektledare på Jernbros avdelning för industrirör.

– Det var rätt kompetenser och att det kändes tryggt att lägga projektet på Jernbro eftersom de visade att de skulle utföra arbetet på ett bra sätt, liksom rätt pris som gjorde att valet föll på Jernbro, berättar Martin Welin Berger, projektledare på Linde.

Efter att ha satt sig in i konstruktionsritningarna samt inköp av balkar och övrigt material inleddes Jernbros arbete med smidestillverkning av de relativt stora rörstöden i den egna verkstaden.

Personal med rätt svetskompetens svetsade ihop delarna enligt de internt framtagna svetsdatabladen. Dessa så kallade WPS:er garanterar att svetsningen sker med verifierade värden för att nå ett säkert resultat. Innan själva huvudmomentet i form av montering, behövde rörstöden  korrosionskyddas. Med hjälp av utsättningsritningar monterades rörstöden på Lindes anläggning, varpå själva rören slutligen lades ovanpå dessa.

Rostfria rör har använts i viss utsträckning, men det är främst så kallade svarta rör som är den största beståndsdelen i projektet. För att skydda de svarta stålrören från att rosta, målades de innan. Stålrören är stora och tjocka och kan inte lyftas för hand. För att därmed kunna hantera denna något komplicerade rördragning, fick det samordnas med kranlyft.

OFP-kontroller (oförstörande provning) har gjorts på rörsystemet av tredje part med gott resultat. Jernbros kvalitetsansvarige har upprättat egenkontroller som har gjorts löpande under projektets gång på både rör och smide.

– Under installation av värmeväxlare, pump och booster blower fick anläggningen göra ett stopp under 2 veckor. Det var egentligen detta som var själva utmaningen i projektet, på grund av det trånga utrymmet där produkterna skulle installeras och den begränsade tiden, säger Emil.

– Min erfarenhet är att projektet har haft bra flyt under arbetets gång så tidplanen har kunnat följas. Det har kombinerats med ett bra samarbete med Jernbro där vi är mycket nöjda med slutresultatet, fortsätter Martin på Linde.

– Min känsla är att Linde är nöjda med vår insats, särskilt med tanke på att vi har fått nya uppdrag. Jag är även stolt över mina medarbetare som har det som krävs för denna typ av komplicerade installationer med lyft av tunga rör i trånga utrymmen. Det har fordrats mycket planerade, avslutar Emil.

Linde

Linde är ett ledande industrigas- och teknikföretag med verksamhet i över 100 länder. Lindes produkter, tjänster och tekniska lösningar används i många branscher och tillämpningar, däribland inom kemi-, pappers & massa-, livsmedels-, elektronik-, verkstads- och stålindustrin samt hälso- och sjukvård. 

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

Peter Melkersson, Verksamhetsutvecklare Projekt Norrköping +46 10-483 08 69 Skicka e-post

Kontakta undefined

  Du kanske också är intresserad av

  Industrirör

  600 meter svets och ett lapptäcke löste cisternbottenbytet

  Bitumenleverantören Nynas hade konstaterat ett läckage i en cistern, vars golv hade rostat sönder. Förtroendet för att lösa problemet, gick till Jernbro.

  Industrirör

  Många meter rör är installerat på Nogersunds nya avloppsreningsverk

  Vi har utnyttjat vår kompetens inom installationer av rör och maskinell utrustning, mekaniska montage av pumpar och rörsvetsning.

  Underhåll

  Automatiserade cementterminaler kräver professionellt underhållsarbete

  Cementtillverkaren SCHWENK Sverige AB hade vissa punkter de ville att en ny samarbetspartner inom underhåll och service skulle uppfylla. Hos Jernbro kunde de pricka  av punkterna.

  Underhåll

  Jernbros underhållsavtal ger AGES högre driftsäkerhet

  AGES enhet i Kulltorp såg vinsterna med att skriva avtal med Jernbro avseende förebyggande underhåll (FU). Att säkerställa genomförandet av FU samtidigt som man kan lägga all energi på sin huv…

  Dela gärna detta