Stäng film

De flesta industrier har stor potential att öka sin lönsamhet och minska sin påverkan på miljön. Vi kan nu implementera energieffektiva lösningar som både tar tillvara outnyttjad potential och bidrar till en mer hållbar produktion. Lösningen ryms inom vårt nyligen utökade erbjudande inom energitjänster som kallas Energy Management.

Potentialen ligger i att effektivisera tekniska försörjningssystem och stödfunktioner och att ta tillvara överskottsenergin. Men, eftersom kärnverksamheten normalt kräver allt fokus och kapital, tas inte potentialen tillvara.

– Att då ta hjälp av extern expertis för att genomföra utveckling och effektivisering av funktioner runt kärnverksamheten är definitivt en god idé, säger Mikael Jansson, VD på Jernbro.


INDUSTRIN HAR INTE RÅD ATT VÄNTA

På en industri kan våra åtgärder resultera i ökad produktivitet inom drift och underhåll, kraftigt reducerad energianvändning och miljöpåverkan. Det finns exempel från studier som visar att inköp av primärenergi förväntas minska med 70% och relaterade CO2-utsläpp med 97%.

– Vi ser ett växande intresse för vårt erbjudande inom industrin där ökad effektivitet inom dessa områden signifikant kan bidra till kundernas konkurrenskraft. Vår inhemska industri lever redan under tuffa marknadsförhållanden som självklart kräver prioriteringar och odelat fokus på kärnverksamheten. Samtidigt skärps lagstiftning och omvärldens syn och krav på miljöpåverkan och hållbarhet i produktionen, förtydligar Mikael Jansson.

GARANTERAT RESULTAT
Energy Management omfattar allt från förstudie med kostnadsberäknad och prioriterad åtgärdsplan till genomförande av åtgärder samt efterföljande drift och underhåll med garantier för resultatet. Vid behov erbjuds också finansiering.

– Värden realiserar alltså genom optimering av kringfunktioner och försörjningssystem. Det är signifikanta bidrag till konkurrenskraften, som annars riskerar att förbli dolda eller prioriteras bort, avslutar Mikael Jansson.

Energy Management, Strategisk Partner

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

Mikael Jansson, Regionchef Underhåll Nord, Vice VD och Senior Advisor Stockholm +46 10-483 11 80 Skicka e-post

Kontakta undefined

  Du kanske också är intresserad av

  Energy Management

  Fungerar industrilokalens ventilation som den ska?

  Fel funktion kan medföra att du varken får ventilation, värme eller kyla. Och därutöver en hög energikostnad.

  Energy Management

  Fungerar industrilokalens värmesystem som det ska?

  Dela gärna detta