Stäng film

Uppfyller värmesystemet era önskemål och behov?

Vårt mål är att se till att ert värmesystem fungerar på rätt sätt så era behov uppfylls. Det finns olika sorters värmesystem med olika funktioner och vi tar därför reda på hur just ert system är tänkt att fungera. Ett väl fungerande värmesystem ger ett bättre inomhusklimat, lägre energianvändning och därmed lägre energikostnad.

Steg 1: Vårt arbete inleds med att fastställa vad värmesystemet ska användas till, eftersom vi behöver veta vad som ska värmas. Det kan till exempel vara värmebatterier i ventilationsaggregat, radiatorer, ridåvärmare, luftvärmare, varmvattenproduktion eller processer.

Steg 2: När vi vet syftet med värmesystemet, är nästa steg att utreda om det är tillräckligt effektivt, om det fungerar som det ska och om det är rätt typ av system. Sedan utreder vi om det finns delar i värmesystemet som kräver olika systemtemperaturer eller komponenter som kräver konstant temperatur samtidigt som resterande system styrs av utomhustemperaturen.

Steg 3: Nu börjar arbetet med att ta reda på vilket sätt energianvändningen kan effektiviseras. Med väl fungerande värmesystem med låga systemtemperaturer finns det större möjligheter för återvinning och vid fjärrvärme får man normalt en lägre flödestaxa. I detta arbete ingår det att undersöka om vi kan modifiera delar i det befintliga värmesystemet eller om vi behöver konstruera en ny anläggning.

Värmesystem, Energieffektivisering

ÄR DU NYFIKEN PÅ OM ERT VÄRMESYSTEM HAR RÄTT FUNKTION FÖR ATT UPPFYLLA ERA BEHOV OCH ÖNSKEMÅL?

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

David Andersson, Sverige (alla regioner) Energiingenjör +46104830560 Skicka e-post

Kontakta undefined

  Du kanske också är intresserad av

  Industrirör

  Många meter rör är installerat på Nogersunds nya avloppsreningsverk

  Energy Management

  Fungerar industrilokalens ventilation som den ska?

  Fel funktion kan medföra att du varken får ventilation, värme eller kyla. Och därutöver en hög energikostnad.

  Underhåll

  Rapport – Industrins största utmaningar inom underhåll

  Vilka är de största utmaningarna inom svensk industri när det gäller underhåll? För att få svar på denna fråga gjorde vi en undersökning på Underhållsmässan i Göteborg 2018. Frågorna ha…

  Underhåll

  Ta tempen på ditt underhåll

  Hur fungerar ditt underhåll? Här kan du snabbt ta tempen på hur du ligger till inom olika avgörande områden. Se resultatet som en indikation.

  Dela gärna detta