Stäng film

Vårt utbud av tjänster är brett

Behöver du öka kapaciteten i anläggningen? Ska du börja tillverka en ny produkt på samma lina?
Måste du bygga om på grund av nya myndighetskrav?

Oavsett vad, så kan vi med vår spetskompetens inom maskinsäkerhet, programmering och systemutveckling, ta dig från idé till färdig anläggning. Vi hjälper till med förstudier och utredningar som utmynnar i lösningsförslag, som följs av att vald lösning detaljeras. Projektledning och konstruktion följer på det, som sedan avslutas med montering.
Detta gäller vid både mindre ombyggnationer och nya kompletta maskin- eller produktionslinor.

Underhållsingenjörer – föreslår åtgärder för ett effektivare underhåll

Underhållsingenjörerna på Jernbro hjälper dig med förslag som ökar tillgängligheten i maskinutrustningen och personsäkerheten eller som helt enkelt förenklar och effektiviserar själva underhållsarbetet.

Genom att analysera tidigare underhållsinsatser, maskinkonstruktioner och underhållsinstruktioner kan vi komma med åtgärdsförslag.

Till sin hjälp har ingenjörerna vår beprövade metod Jernbro Maintenance Way. Flera av våra ingenjörer är också certifierade underhållsledare enligt EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies).

Projektledning – garanterar hög kvalité under hela projektet

Har du behov av att stärka upp er projektorganisation under själva genomförandefasen? Våra kvalificerade projektledare garanterar högsta kvalitet genom hela projektet. Vi arbetar utifrån en väl dokumenterad projektstyrningsmodell så att vi på ett strukturerat sätt kan kvalitetssäkra en effektiv leverans i samtliga projekt.

En sak som vi tar särskild hänsyn till är identifiering och hantering av risker. Till vår hjälp har vi väl utvecklade checklistor som säkerställer att vi uppfyller alla krav som du som kund ställer samt att alla relevanta lagar och förordningar är uppfyllda.

I projektet kan vi samarbeta med andra leverantörer och om du önskar så kan vi ta ett samordningsansvar för olika delar i projektet. Vi kan också tillhandahålla besiktningsmän inom maskin, bygg, el, rör, ventilation samt styr- och reglerteknik.

Byggprojektledning – kompetenta ingenjörer för om- och nybyggnationer

Jernbros bygg- och anläggningsingenjörer tar sig an våra byggprojekt. Byggprojektledarna är vana problemlösare med kritiskt tänkande både vid om- och nybyggnationer. Projektering, bygglovshantering, kvalitetssäkring, upphandling innan själva arbetet börjar är ett vanligt scenario.

Konstruktion – detaljerade lösningar ger bättre konstruktion

Konstruktionsarbetet är en viktig del när vi genomför uppdrag från idé till färdig anläggning. Vi har stor erfarenhet av konstruktion, från lätt till tung industri.

Inom mekanisk konstruktion kan vi även hydraulik och pneumatik, allt från mindre konstruktionsuppdrag hela vägen till en etablering av en större industriell verksamhet.

Vi har också kompetens att utföra elektriska konstruktioner, från idé till drifttagning, inklusive komplett dokumentation och eventuell CE-märkning. Det kan röra sig om styr- och reglersystem eller kraftförsörjning inom både hög- och lågspänning.

Produktionsteknik – underlag för ökad effektivitet

När du vill utveckla din produktionsanläggning, tar våra ingenjörer reda på hur det ser ut idag och hur du vill att det ska se ut i framtiden. Efter kartläggningen kommer vi med förslag på lösningar och ger dig ett beslutsunderlag.

Våra produktionsteknikers långa erfarenhet i kombination med en rad beprövade metoder och verktyg garanterar ett bra resultat. Vi kan också ta ett helhetsansvar och hjälpa dig med genomförandet, när vi tillsammans har bestämt hur anläggningen ska utvecklas.

Utveckling leder till en kvalitetssäkrad och effektiv produktion med hög tillgänglighet och driftsäkerhet samt en störningsfri produktion utan trånga sektorer.

Inom produktionsteknik kan vi kan hjälpa till med:

 • Förstudier och kartläggning av befintlig eller framtida verksamhet
 • Genomförande och analys av olika kvalitetsmätningar
 • Identifiering och analys av nyckeltal för ökad effektivitet och driftsäkerhet
 • Konstruktions-, koncept- och åtgärdsförslag
 • Simulering
 • Projektledning som inkluderar helhetsansvar för genomförandet
 • Kvalitetssäkringsmetodik

Managementuppdrag – vid behov av tillfällig kompetensförstärkning

Inom Jernbro finns en stor kompetens som du kan dra nytta av. Prata med oss om du exempelvis:

 • ska bygga om fabriken och behöver hjälp i den processen
 • behöver hjälp med en förstudie
 • tillfälligtvis saknar en underhållschef som kan leda din underhållsverksamhet
 • behöver en projektledare för ett stort planerat stopp

Industrins framtida arbetsplats

Engineering teamet på Jernbro har deltagit i uppbyggandet av en demonstrationscell där människa och kollaborativa robotar monterar en produkt tillsammans. Arbetet ingår i EU-projektet ManuWork där företag, högskolor och EU tillsammans har tagit fram verktyg som testas och utvecklas i cellen.

Genom att integrera manuellt arbete med automation, kan monteringslinjen optimeras efter de mål man vill uppnå som att minska ledtiderna, få en flexiblare och säkrare arbetsplats, förbättra ergonomin och uppnå högsta möjliga produktivitet. Mer information.

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

Anders Zackrisson, Avdelningschef Engineering Torslanda +46 10-483 12 04 Skicka e-post

Kontakta undefined

  Du kanske också är intresserad av

  Engineering

  Fler certifieras inom underhållsledarskap

  För att kvalitetssäkra kompetensen har vi valt att utbilda fler chefer och specialister som aktivt arbetar med underhåll.

  Engineering

  Komplex flytt under tidspress

  Förra våren köpte SSAB några linjer för rullformning som stod i Fagersta. Men de behövde flyttas ett halvdussin mil norrut – till Borlänge.

  Engineering

  Industrins framtida arbetsplats

  Människa och kollaborativa robotar samarbetar i framtidens produktionslinje

  Underhåll

  Världsklass i personligt ledarskap

  Med hög kompetens och stor passion för sitt arbete har flera personer gjort en enorm insats.

  Dela gärna detta