Stäng film

Vi har tagit ett avgörande steg genom att ha gått med i UN Global Compact. Det är ett globalt hållbarhetsnätverk för företag och organisationer som åtagit sig att följa FN:s Tio Principer för ansvarsfull bolagsstyrning.

Medlemskapet är ett led i vårt arbete att bidra till en hållbar utveckling. Det innebär att vi har åtagit oss att tillämpa och stödja de Tio Principerna i FN:s Global Compact om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption i våra processer samt i vår strategi, kultur och dagliga verksamhet.

Självklart använder vi Principerna redan idag, men förhoppningen är att om vi tillsammans med övriga medlemsländer stödjer, lyfter och tillämpar dem, har vi större chans att nå de globala målen och Agenda 2030 för hållbar utveckling och Parisavtalet. Därför ser vi medlemskapet som ett viktigt steg.

Exempel på hur Jernbro verkar för att uppfylla Principerna 1, 2, 3, 4, 5, 7 och 10 är genom vår Code of Conduct för leverantörer som är bilagd med våra säkerställda leverantörsavtal.

UN Global Compact

De Tio Principerna

Mänskliga rättigheter
Princip 1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande
Princip 2: Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter

Arbetsrätt
Princip 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar
Princip 4: Eliminera alla former av tvångsarbete
Princip 5: Avskaffa barnarbete
Princip 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter

Miljö
Princip 7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker
Princip 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande
Princip 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik

Antikorruption
Princip 10: Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor.

Läs mer om Principerna här

Vår profil hos UN Global Compact

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

Jenny Eberger, Miljö- & hållbarhetsansvarig Göteborg +46 10-483 09 27 Skicka e-post

Kontakta undefined

  Du kanske också är intresserad av

  Maskinbearbetning

  CorPower Oceans skapar energi via vågkraft med Jernbros hjälp

  Jernbro har bidragit med tillverkning av komplexa detaljer till CorPower Oceans produkt. Resultatet är en boj som ska generera energi ur havsvågor.

  Projekt

  Ombyggnad av HKScans system för värmeåtervinning ger stora energibesparingar

  Hos HKScan uppmärksammades en ineffektiv värmeåtervinning från kylmaskinerna genom att energikostnaderna ökade. Efter ombyggnation är resultatet är ett fungerande system med längre livslängd …

  Projekt

  Vi bidrar till den gröna omställningen och Sveriges första vätgastankstation

  Till Metacons byggnation av en vätgastankstation i Uppvidinge har vi levererat expertis inom konstruktion, teknik och projektledning. Dessutom har vi utfört rörsvetsning, rörarbeten och montage.

  Underhåll

  Tidspressat rörprojekt bidrog till energieffektivisering hos Borås Energi och Miljö

  Borås Energi och Miljö anlitade Jernbro för ett rörprojekt. Uppdraget genomfördes för att bland annat energieffektivisera verksamheten.

  Dela gärna detta