Stäng film

Hos HKScan i Linköping uppmärksammades en ineffektiv värmeåtervinning från kylmaskinerna genom att energikostnaderna ökade. Nu är systemet ombyggt, nydimensionerat och projekterat efter dess nya förutsättningar. Resultatet är ett fungerande system med längre livslängd och som dessutom bidrar till stora energibesparingar.

Ett av HKScans värmeåtervinningssystem tar hand om den avgivande värmeenergin från kylmaskinerna genom en tubpannevärmeväxlare som i sin tur för över energin till en ackumulatortank. Vid behov överförs energin vidare för produktion av  varmvatten. I samband med att energikostnaderna ökade, uppmärksammandes felaktigheter i återvinningssystemet samt att det fanns utrymme att öka värmeåtervinningen.

− Inledningsvis hjälpte Jernbro oss med röranpassningar för att få in en cirkulationspump efter det att vi hade dränerat hela värmeåtervinningssystemet, berättar Oskar Kollserud, VVS-ingenjör på HKScan i Linköping.

Därefter hade HKScan även kemister inblandade för kemikalisk rengöring av systemet i hopp om att få bort invändig korrosion i rörsystemet. Insatserna gav dock inte önskat resultat. Jernbro anlitades därmed för att bidra till vidare utredning. Det resulterade i att en ny hetgasvärmeväxlare installerades för att kunna ta tillvara värmen från kylmaskinerna. Detta för att ackumulera så mycket värme som möjligt i ackumulatortanken, för att på så vis kunna förvärma varmvattnet så mycket som möjligt.

Inför installationen utförde Jernbro även rivning av det gamla rörsystemet samt reparation av hål i ackumulatortanken, så den kunde återanvändas.

Efter insatsen utfördes framtagning av material och fastställande av funktioner samt dimensionering av rör, ventiler, pumpar och värmeväxlare. Dimensioneringen föregicks av mycket mätning av HKScan för att klarlägga hur behovet såg ut, hur värmen fördelas och hur varmvattnet används över dygnet.

Ackumulatortanken är renoverad och iordninggjord inuti och dess volym har setts över. Allt runt omkring tanken är i princip nytt. Avslutningsvis genomfördes installation.

− Vi har även mer intressanta projekt på gång tillsammans med Jernbro. Exempelvis ska vi byta den ena ångvärmeväxlaren för att ta tillvara på mer energin från vårt ångkondensat, där vi valt att använda en ventkondensor. Baserat på maskinernas och anläggningens drift, är vår prognos att hetgasvärmeväxlaren tillsammans med den nya ventkondensorn kommer generera uppåt hela 3 miljoner kWh, det vill säga 3 GWh, förtydligar Oskar.

Det är ovanligt att man gör sådana stora besparingar med så få åtgärder. HKScan sparar in på många parametrar, som exempelvis energi, effekt och flödesavgift.

−  Det jag tycker är Jernbros främsta styrka är energiavdelningens kompetens. Sedan uppskattar jag även bredden i och med att Jernbro erbjuder både helhetslösningar och mindre enstaka insatser. Med sina olika kompetenser inom projekt och underhåll kan de anpassa sig helt efter kundens behov och deras önskemål, avslutar Oskar.

HKScan Värmeåtervinningssystem Jernbro

Ackumulatortanken (25m³), hetgasvärmeväxlaren och värmeväxlaren som förvärmer varmvattnet samt tillhörande rör.

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

Urban Sjöström, Affärsenhetschef Projekt Mitt Skultuna +46 10-483 04 92 Skicka e-post

Kontakta undefined

  Du kanske också är intresserad av

  Projekt

  Vi bidrar till att det går mindre hett till på HKScan med hög energibesparing som följd

  Vår energiingenjör David uppmärksammade HKScan om att ha ett separat högtemperaturvärmesystem för att minska användningen av fjärrvärme. Dessutom för att ta bort risken för allt för hett v…

  Energy Management

  Fungerar industrilokalens värmesystem som det ska?

  Energy Management

  Fungerar industrilokalens ventilation som den ska?

  Fel funktion kan medföra att du varken får ventilation, värme eller kyla. Och därutöver en hög energikostnad.

  Maskinbearbetning

  CorPower Oceans skapar energi via vågkraft med Jernbros hjälp

  Jernbro har bidragit med tillverkning av komplexa detaljer till CorPower Oceans produkt. Resultatet är en boj som ska generera energi ur havsvågor.

  Dela gärna detta