Stäng film

Jernbro i Avesta har bidragit med tillverkning av komplexa detaljer till CorPower Oceans första fullskaliga produkt CorPower C4. Det är en boj som är 19 meter hög och har en diameter om 9 meter, som ska generera energi ur havsvågor.

− Jernbro har hjälpt till med snabb service flera gånger under projektet. Teamet har verkligen supportat oss till 100%. Jag har förstått att Jernbro också har tyckt att det har varit roligt att jobba med oss, i och med våra snabba puckar och utmanande saker att tillverka, berättar Thomas Lindahl, Senior inköps- och kvalitetsingenjör på CorPower Ocean. 

CorPower Ocean kom i kontakt med Jernbro när de snabbt behövde tillverka nya komponenter till sin testanläggning för vågkraftsprovning i Västberga (som för övrigt är världens största). De snabba insatserna sköttes utmärkt och har haft stor betydelse för CorPowers tidplan. Det ledde till att samarbetet utökades, eftersom CorPower Ocean behöver kreativa leverantörer som kan hantera korta ledtider för komplexa komponenter till rimliga kostnader.

− Bojen genererar energi när den rör sig upp och ner med vågorna. Det är alltså den lagrade energin i vågorna som omvandlas till el för kraftförsörjning av affärsverksamheter och hushåll nära kustområden, förklarar Thomas.

För Jernbro har det verkligen varit ett annorlunda projekt och de tycker att det är fantastiskt att på något sätt ha kunnat bidra till den gröna omställningen. Jernbro var ett av få företag som kunde lösa uppgiften på den korta tid som fanns till förfogande.

Allt som Jernbro har gjort, har varit något som de aldrig har gjort förut och ibland har de fått ritningar som har blivit godkända nästan samma dag. Det har också varit givande på så sätt att de har fått prata direkt med konstruktören och fått ge tips och råd om vad man kan ändra för att göra det enklare och billigare och samtidigt med högre kvalitet.

Jernbro CorPower Maskinbearbetning

− På bilden ovan visas lastbärande komponenter i höghållfast stål. Jernbro har gjort flera av dess delar med höga toleranskrav. Bearbetningen utfördes med hjälp av påbyggnadsutrustning på maskinerna. Vi hade en idé om hur vi skulle göra och Jernbro förverkligade det på ett kreativt och kompetent sätt. Jernbro backade alltså inte för den tuffa utmaningen, berättar Thomas.

Jernbro har varit delaktig i slutfasen av prototypens fullskala, vilken ska sjösättas i Portugal under hösten. Därefter påbörjas arbetet med att utveckla och tillverka ytterligare 3 bojar av nästa generation som ska bilda en minipark. En uppsamlingsboj ska också byggas för att kunna överföra energi till elnätet på land med minimerade energiförluster.

Jernbro tycker att det känns bra att CorPower Ocean har uppskattat deras tillgänglighet och att de har hållit deadlines. Ett kul bevis på att CorPower Oceans är nöjda med Jernbros insats är att de har ramat in en ritning på en av de detaljer som Jernbro har tillverkat.

− Jernbro har varit en viktig leverantör till oss och samarbetet har löpt på förträffligt. Jimmy och hans kollegor har varit mycket supporterande och hela tiden hjälpt oss med flera komplexa detaljer. Även när vi har ringt en fredag har de löst det på bästa möjliga sätt, avslutar Thomas.

Läs mer om CorPower Ocean >>
Så här fungerar bojen >>

Jernbro CorPower maskinbearbetning detaljer

Exempel på detaljer, tillverkade av Jernbro

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

Andreas Löfgren, Avdelningschef Maskinbearbetning Avesta +46 10-483 02 82 Skicka e-post

Kontakta undefined

  Du kanske också är intresserad av

  Industrirör

  Industrirör från Jernbro bidrar till Lindes ökade gasproduktion

  Linde har byggt ut anläggningen i Norrköping för att öka sin kapacitet att rena och kyla koldioxid. Det medförde ett behov av ett omfattande rörarbete som gick till Jernbro.

  Industrirör

  Många meter rör är installerat på Nogersunds nya avloppsreningsverk

  Vi har utnyttjat vår kompetens inom installationer av rör och maskinell utrustning, mekaniska montage av pumpar och rörsvetsning.

  Dela gärna detta