Stäng film

Jernbro uppmärksammade att HKScan borde ha ett separat högtemperaturvärmesystemen för att minska användningen av fjärrvärme samt för att eliminera risken för överhettat varmvatten för personalen.

Det är på HKScans anläggning i Linköping som ett nytt processvärmesystem är uppbyggt. Det värmer enbart processvärmevatten och är i drift året om. Det ordinarie värmesystemet är separerat till en egen krets och används numer bara för att värma fastigheten.

− Nu när vi har separerat systemen, har vi två värmesystem med olika uppgifter, ett lågtemperaturssystem för fastighetsvärmen och ett högtemperatursystem för processvärme. Högtemperatursystemet är oberoende av utomhustemperaturen och kräver hög framledningstemperatur för att kunna uppfylla hygienkraven. Nu är det möjligt att få riktigt hett vatten både där det behövs, liksom när. Vid till exempel städning krävs olika temperatur på vattnet, förklarar Oskar Kollserud VVS-ingenjör på HKScan.

Det befintliga värmesystemets framledningstemperatur styrs nu via utetemperaturen vilket leder till minskad fjärrvärmeförbrukning, en bättre kontroll på värmeeffekten samt lägre returtemperaturer. HKScan får nu även minskade värmeförluster via värmeavgivning och läckage i styrventiler för värme och ventilation, eftersom värmesystemet numera inte är inställt på en och samma höga temperatur året om.

I detta projekt ritade Jernbro processhetvattensystemet samt genomförde den inledande energiutredningen och projekteringen där exempelvis dimensionering av växlare, pumpar, ventiler, rör, energimätare och funktionsbeskrivning ingick.

− Nu har vi full kontroll på vårt processhetvatten eftersom det sitter en energimätare vid varje förbrukare. Det är intressant att följa upp med mätrapporterna som automatiskt generas ut från det nya systemet och som kommer ligga till grund för fler framtida beslut, förklarar Oskar.

− Eftersom vi nu nyttjar fjärrvärmeenergin på ett mer effektivt sätt har vi reducerat våra kostnader. Vi har även gjort besparing avseende elkostnader, genom minskade pumpdrifter samt lägre kylbelastning till följd av reducerad värmeavgivning och värmeläckage. Sedan har också avgifter som flödes- och effektavgifter blivit lägre. Dessutom är funktionen förbättrad och vi bidrar till minskad miljöpåverkan, avslutar Oskar.

HKScan, Energibesparing, fjärrvärme, Energy management

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

Urban Sjöström, Affärsenhetschef Projekt Mitt Skultuna +46 10-483 04 92 Skicka e-post

Kontakta undefined

  Du kanske också är intresserad av

  Energy Management

  Fungerar industrilokalens värmesystem som det ska?

  Energy Management

  Fungerar industrilokalens ventilation som den ska?

  Fel funktion kan medföra att du varken får ventilation, värme eller kyla. Och därutöver en hög energikostnad.

  Maskinbearbetning

  CorPower Oceans skapar energi via vågkraft med Jernbros hjälp

  Jernbro har bidragit med tillverkning av komplexa detaljer till CorPower Oceans produkt. Resultatet är en boj som ska generera energi ur havsvågor.

  Maskinbearbetning

  Rätt kompetens inom svets och maskinbearbetning avgjorde valet för LKAB Mekaniska

  Med ISO-certifiering inom svetsning, rätt kompetens avseende grovsvetsning och maskinbearbetning liksom lokal närvaro uppfyllde Jernbro de krav som LKAB Mekaniska hade på sina leverantörer i proje…

  Dela gärna detta