Stäng film

På Ryaverket kraftvärmeverk omvandlar Borås Energi och Miljö brännbart avfall till fjärrvärme, fjärrkyla och el. Sedan några år stöttar Jernbro deras underhållsavdelning, men gör även projektinsatser. Allt enligt överenskomna ramavtal.

Borås Energi och Miljö− Jernbro hjälper oss med förebyggande och förbättrande underhåll. Det kan handla om svets, smide, mekanik och montage. Ryaverket är vår gamla anläggning, så där ligger vårt främsta behov av underhåll. Men Jernbro bistår oss också emellanåt på Sobacken, där vårt Energi- och Miljöcenter med avfallsanläggning, avloppsreningsverk och kraftvärmeverk finns, berättar Marcus Lidholm, Projektledare på Borås Energi och Miljö.

− Vi utför även projekt när det gäller rördragning, rörkapning, ventilbyte och svetsning av fjärrvärmeledningar för Borås Energi och Miljö. Det sistnämnda utförs av våra licensierade svetsare eftersom det krävs vid tryckkärl, berättar Christer Olsson, Avdelningschef för Underhåll Göteborg och Borås på Jernbro.

− Under vår årliga revisionsvecka anlitade jag Jernbro för ett stort rörprojekt i samband med en ombyggnation på Ryaverket. Uppdraget genomfördes för att energieffektivisera verksamheten, få ett bättre flöde i fjärrvärmenätet och förbättra påfyllning av vatten. Själva projekteringen drev jag med en konsult och tog in värdefull input från Jernbro för att få det verklighetsförankrat, säger Marcus.

Utmaningen med projektet var tidspressen, då själva montaget skulle utföras under verksamhetens totalstopp, som sker 1 vecka per år. För att helt enkelt hinna utföra montaget under den veckan, prefabricerade Jernbro mycket rördelar på sin verkstad. Det innebar att skära och svetsa ihop rördelar i stora dimensioner, men även fogberedning och insvetsning av ventiler.

− Jag uppskattar Jernbros insats i projektet och det har varit kul. Samarbetet och kontakten fungerade också bra. Jag är extra nöjd med att vi kunde lösa rörprojektet på den korta tid vi hade till förfogande. Det blev lite extremt för oss med skiftarbete dygnet runt för att hinna klart med montaget under revisionsveckan. Arbetet bidrog till den önskade energieffektiviseringen, så både jag och processingenjören är väldigt nöjda, säger Marcus.

Christer Olsson_Jernbro− Vi har även bidragit med vår kompetens inom konstruktion och beräkning, liksom bemannat underhållstopp på vår, sommar och höst hos Borås Energi och Miljö. Från vår sida är vi glada över att kunna bidra på olika sätt och på flera av anläggningarna som Borås Energi och Miljö hanterar. Vi ser det som ett lyckat samarbete, avslutar Christer.

Borås Energi och Miljö

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

Christer Olsson, Avdelningschef Underhåll Arendal +46 10-483 12 72 Skicka e-post

Kontakta undefined

  Du kanske också är intresserad av

  Underhåll

  Bråda dagar på LKAB med underhåll, spillfickor och pelarförstärkning

  LKAB ville att vi även åtog oss arbete med spillfickor och pelarförstärkning förutom underhåll under underhållsstoppet.

  Maskinbearbetning

  CorPower Oceans skapar energi via vågkraft med Jernbros hjälp

  Jernbro har bidragit med tillverkning av komplexa detaljer till CorPower Oceans produkt. Resultatet är en boj som ska generera energi ur havsvågor.

  Dela gärna detta