Stäng film

På det årliga underhållsstoppet i Svappavara ville LKAB att Jernbro skulle åta sig fler uppdrag, förutom underhållsarbetet. Det handlade om tillverkning och montage av spillfickor, liksom pelarförstärkning för att bibehålla anläggningens säkerhet. Med rätt kompetens och fokuserat samarbete mellan olika Jernbro-anläggningar säkrades färdigställandet av projekten innan underhållsstoppet upphörde och produktionen skulle återupptas.

LKAB Jernbro

Jonny Henriksson

− Under stoppet blev vi tillfrågade om vi kunde ta oss an några pelarförstärkningar, så kallad inboxning. Eftersom vi har personer med både rätt svetsutbildning och certifikat avseende bärande konstruktioner, kunde vi åta oss jobbet, berättar Jonny Henriksson, gruppchef på Jernbro i Kiruna.

Utifrån konstruktionsritning och hållfasthetsberäkningar kapades balkar till på Jernbros verkstad i Kiruna för att sedan svetsas fast på plats. Balkarna bär upp ett stort maskinhus och ska därmed klara av en enorm tyngd. Förstärkningen innebar att LKABs arbete kunde fortsätta på ett säkert sätt, så snart stoppet var avslutat.

Jernbro i Kiruna fick dessutom en förfrågan om spillfickor från LKAB. Eftersom de redan var fullbelagda, sände de frågan vidare till Jernbro i Avesta. De nappade på att offerera och fick uppdraget att tillverka fyra spillfickor, inklusive montage.

LKAB Jernbro

Lyftkransarbetet är i full gång

Arbetet inleddes med att de gamla spillfickorna skars ned i hanterbara bitar och lyftes bort med lyftkran från själva arbetsområdet, som dessutom var ganska trångt. Efter rensningen, sattes fästplåtar som en ram runt området där de nya delarna sedan lyftes in.

− När det gäller underhållet som vi utförde under stoppet så var det byte av anläggningsfilter, reparation av repafläktkanal och byte av vattenränna. En uppskattad kompetens vi fick användning för var Ceramite-spackling av skarvar och sprickor, vilket möjliggjorde att produktionen kunde fortsätta efter stoppet, säger Jonny.

− Detta är den största arbetsinsatsen som vi har haft under ett stopp i Svappavara i och med extrajobben. Vårt arbete med själva hanteringen av pelarförstärkningen och att arbetet utfördes enligt de krav som ställs på förstärkningar uppskattades, liksom tillverkningen och monteringen av spillfickorna. Sedan att vi även utförde allt extraarbete under tidspress fick vi också en eloge för, berättar Jonny.

− Att medarbetare från olika orter gör arbeten ihop, är en av Jernbros styrkor. När kunderna behöver kompetens från olika anläggningar, kan vi alltså erbjuda en skarp arbetsgrupp. Förutom Avesta, har exempelvis Göteborg varit här i Kiruna och monterat stora traversbalkar, fortsätter Jonny.

Förutom det stora årliga underhållsstoppet, hjälper Jernbro i Kiruna LKAB med rostprojekt som kan innebära byte av rostiga golv eller bärande pelare, liksom med filter- och rörbyten vid kortare varvsstopp. Detta bidrar till att arbetsplatsen upprätthåller sin säkerhet.

LKAB Jernbro

Utsidan av en spillficka

− Eftersom vi har de certifikat som krävs för att arbeta med bärande stål (EN-1090) är vår kompetens inom stål och svets högt värderad och 90% av alla våra jobb här i Kiruna är faktiskt svetsning. Detta ligger också till grund för vårt långvariga samarbete med LKAB och att vi var ett av de första företagen som fick ett ramavtal med dem. Vi blev faktiskt nyligen godkända igen för ett nytt ramavtal. Det är verkligen jättekul och en stor sak för oss, eftersom det krävs för att få arbete på LKAB i Kiruna och Svappavara, avslutar Jonny.

LKAB Jernbro

Spillfickorna transporteras

Arbetet utfördes i oktober 2021.

 

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

Jonny Henriksson, Gruppchef Underhåll Kiruna +46 10-483 14 27 Skicka e-post

Kontakta undefined

  Du kanske också är intresserad av

  Industrirör

  Industrirör från Jernbro bidrar till Lindes ökade gasproduktion

  Linde har byggt ut anläggningen i Norrköping för att öka sin kapacitet att rena och kyla koldioxid. Det medförde ett behov av ett omfattande rörarbete som gick till Jernbro.

  Engineering

  Jernbro levererar deltaliftar under tidspress till Schlötter

  Schlötter hade behov av snabb tillverkning av transportrobotarna av typen Deltalift. Jernbro tog tillfället i akt att hjälpa en ny kund så de kunde leverera i tid till sin slutkund.

  Dela gärna detta