Stäng film

För dig inom industrin och som har behov av att investera i produkter och tjänster, kan Jernbro erbjuda funktionsleasing med månadsbetalning. Det unika leasingavtalet gör att du enklare och mer skyndsamt kan göra de satsningar som verksamheten har behov av. 

 Jernbros funktionsleasing kombinerar leasing av utrustning med nödvändig kringservice och gör att du kan ha total kostnadskontroll, där allt är inkluderat. Ett bra alternativ när trygghet och kvalité är viktigt. Oavsett om det gäller finansiering av ett enstaka projekt eller en helhetslösning är funktionell leasing ett lika naturligt sätt att betala sin investering på som kontant.  

Ett leasingavtal med Jernbro gör det möjligt att snabbt få tillgång till den nya utrustningen eftersom investeringen betalas av under tiden utrustningen och tjänsten används. Allt i form av projektkostnad, produkter, installation, service och betalningsplan kan inkluderas i avtalet.

 

Vad som exempelvis kan ingå 

 • Analys
 • Audit
 • Flytt av utrustning
 • Förbrukningsmaterial
 • Förstudie
 • Försäkring
 • Ingenjörskompetens
 • Installation
 • Mjukvara
 • Projektering
 • Reservdelar
 • Serviceavtal och löpande uppföljning
 • Support
 • Uppgradering
 • Utbildning
 • Utrustning

Fördelar för dig som kund

 • Fasta månadsavbetalningar ger en tydlig årlig kostnadskontroll 
 • Första månadsfakturan kommer först när leveransen är gjord eller när installationen är klar, beroende på vad avtalet gäller 
 • Om budget inte allokerats för kan leasing vanligtvis möjliggöra att beslut om inköp kan tas utan fördröjning 
 • Eventuell handpenning hanteras inom ramen för finansieringen dvs ingen betalning behöver göras före leveransen slutgodkänts  
 • Det finns ingen beloppsbegränsning, vare sig uppåt eller neråt 
 • Avtalen har vanligtvis en löptid på mellan 2 och 6 år 
 • Du behåller din kassa och checkkredit intakt och frigör därmed utrymme för andra investeringar 
 • Garantier och övriga allmänna villkor påverkas inte av att leasing används 
 • I slutet av leasingperioden kan du välja att köpa loss utrustningen för ett förutbestämt restvärde, förlänga avtalet och betala ner restvärdet eller sälja utrustningen till tredje part

Exempel på ett funktionsleasingsavtal

Förutsättningar
En kund har tre anläggningar vars utrustning både är sliten och i behov av ombyggnation inom 10 år.
 Kostnaden för ombyggnation är 3,5 miljoner kronor per anläggning, varav 1,5 miljoner är material och 2 miljoner är arbetskostnad.   

Önskemål
Kunden vill komprimera uppgraderingarna för att kunna uppgradera i närtid, men budgeten på 3,5 miljoner per anläggning begränsar.
 Kunden vill samtidigt ha hjälp med hantering av förebyggande- och avhjälpande underhåll till ett värde av 1,25 miljoner per anläggning och år.   

Lösning
Jernbro paketerar båda behoven som en funktionsleasing där kunden betalar en fast månadskostnad under 36 månader. Efter denna period betalar kunden restvärdet, som i detta exempel är 10%, och blir ägare av utrustningen. 

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

Thomas Grönlund, Försäljnings- & Marknadschef Göteborg +46 10-483 11 97 Skicka e-post

Kontakta undefined

  Du kanske också är intresserad av

  Underhåll

  Automatiserade cementterminaler kräver professionellt underhållsarbete

  Cementtillverkaren SCHWENK Sverige AB hade vissa punkter de ville att en ny samarbetspartner inom underhåll och service skulle uppfylla. Hos Jernbro kunde de pricka  av punkterna.

  Industrirör

  Industrirör från Jernbro bidrar till Lindes ökade gasproduktion

  Linde har byggt ut anläggningen i Norrköping för att öka sin kapacitet att rena och kyla koldioxid. Det medförde ett behov av ett omfattande rörarbete som gick till Jernbro.

  Underhåll

  Jernbro förlänger livslängden för styr- och drivsystem med nytt driftsäkerhetsavtal

  Vi gjorde en leveransöverenskommelse där vi lovade att hålla eftermarknaden vid liv till 2030.

  Underhåll

  Jernbros underhållsavtal ger AGES högre driftsäkerhet

  AGES enhet i Kulltorp såg vinsterna med att skriva avtal med Jernbro avseende förebyggande underhåll (FU). Att säkerställa genomförandet av FU samtidigt som man kan lägga all energi på sin huv…

  Dela gärna detta