Stäng film

Specialanpassade lyftredskap och lyftinrättningar

Vi erbjuder ett helhetskoncept inom lyftredskap och lyftinrättningar som har i uppgift att lyfta och sänka last och maskiner av olika slag. Från idé till installation hjälper vi industrisektorn i hela Sverige och ser till att maskindirektivets krav uppfylls. I arbetet ingår konstruktion, tekniska beräkningar, riskanalys, tillverkning, provbelastning och CE-märkning.

  • Vi tar fram alla typer av lyftredskap och lyftinrättningar som behöver specialanpassas för dina ändamål. Det gäller alltså allt från enkla till komplexa lösningar med exempelvis magnet- och vackumlyftar
  • Vi tillhandahåller dessutom standardtyper av lyftinrättningar som traverser, svängkranar och telfrar
  • Service och underhåll av alla lyftinrättningar och maskiner ombesörjer vi också

I samband med leverans överlämnas instruktionsbok, försäkran och övrig erforderlig dokumentation. Men vid behov erbjuder vi också utbildning i hur den nya lyftinrättningen ska hanteras.

Provbelastning
och CE-märkning

Innan vi levererar nya anordningar, utför vi provbelastning i enlighet med maskindirektivet. Det innebär bland annat att enheten ska kunna lyfta 50% mer än den nominella lasten.

Vår provrigg klarar lyft med hög precision upp till 150 ton och tryck på maximalt 50 ton.

Vid godkänd provbelastning CE-märker vi anordningen, vilket visar att den är godkänd för sitt ändamål och uppfyller alla hälso- och säkerhetskrav. Alla  detaljer och komponenter är spårbara.

Analys av
äldre lyftredskap

CE-märkningen gäller i 10 år, från leverans. Men lyftinrättningar, lyftredskap och maskiner kan användas mycket längre än så. Det som krävs då är en konditionsanalys för att bedöma tillståndet och maskinsäkerheten. Vi hjälper dig med denna bedömning som anger hur många år till anordningen kan användas.

Vid en konditionsanalys kontrolleras de tekniska beräkningarna, svetsar, slitdelar samt om redskapet är dimensionerat mot utmatning, som innebär att vi kontrollerar antal lastcykler. Vid behov av provbelastning, utför vi även det.

lyftanordning

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

Michael Daagh, Finspång (Öst) Avdelningschef Engineering +46104831131 Skicka e-post

Kontakta undefined

Du kanske också är intresserad av

Engineering

Industrins framtida arbetsplats

Människa och kollaborativa robotar samarbetar i framtidens produktionslinje

Engineering

Komplex flytt under tidspress

Förra våren köpte SSAB några linjer för rullformning som stod i Fagersta. Men de behövde flyttas ett halvdussin mil norrut – till Borlänge.

Dela gärna detta