Stäng film

Hittills har svensk industri kunnat behålla såväl konkurrenskraft som lönsamhet på en tuff global marknad. Samtidigt finns det fortfarande en enorm förbättringspotential. Inom Maintenance Management får vi underhållet att istället bli ett konkurrensmedel.

Förbättringspotentialen döljer sig i de olika stödfunktioner och försörjningssystem som finns runt själva produktionsapparaten. Med rätt grepp och totalkostnadsfokus kan till exempel underhållsavdelningen och system för energi- och mediaförsörjning ”omvandlas” från rena kostnadsposter till viktiga konkurrensmedel och marginalhöjare.

Vi på Jernbro är en specialiserad partner som kan frigöra denna dolda potential genom utveckling och effektivisering av dina tekniska stödfunktioner och försörjningssystem. Vi har både kompetensen och resurserna för att hjälpa dig att identifiera, kvantifiera och förverkliga förbättringarna – från förstudie till genomförande med resultatgarantier.

Boka möte här!

Infografik - 60 miljarder i onödan

De dolda kostnaderna är enorma

En undersökning från Chalmers Tekniska Högskola visar att underhållet har en ekonomisk påverkan på minst 177 miljarder kronor per år inom svensk industri. Nära 60 miljarder kronor av dessa pengar spenderas i onödan till följd av bristande planering, felaktigt eller i värsta fall uteblivet underhåll. Att identifiera och bekämpa dessa kostnader är alltså av största vikt.

Det handlar om mer än bara underhåll

Vi identifierar och frigör förbättringspotentialer inom en rad områden. Det handlar givetvis om att utveckla processer, beslutsstödsystem, arbetssätt och kompetens inom underhåll som leder till en säkrare och mer effektiv produktion. Men för att komma åt den verkliga potentialen tittar vi bredare. Andra områden som står för en stor del av din totalkostnad är till exempel system för energi- och mediaförsörjning. Det handlar om allt från läckande tryckluftssystem och felande styrsystem till lösningar för att återvinna värme. På köpet får du en minskad miljöpåverkan.

Vi är helt säkra på att vi gör skillnad

Vårt existensberättigande bygger på att vi kan förbättra din konkurrenskraft och lönsamhet. Därför är vår marginal kopplat till de förbättringar vi faktiskt åstadkommer i din anläggning. Du har med andra ord inget att förlora – bara att vinna. Vi kan även tänka oss att finansiera insatser vid behov.

Vi hjälper dig hela vägen

Vi är marknadsledande inom industriunderhåll i  Sverige. Vår storlek och våra resurser innebär att vi kan hjälpa dig hela vägen från förstudie och analys till förbättringsplan liksom genomförandet med garantier för resultatet.

Du har alltid tillgång till rätt kompetens

Våra 900 medarbetare finns nära dig över hela landet. Det möjliggör en flexibel bemanning och att du alltid har tillgång till den expertkunskap som krävs. Djup kompetens och förståelse för industrins villkor gör att vi vågar lova dig en förbättrad produktivitet och minskad totalkostnad.

Vi kan ta ett helhetsansvar

Ofta får du bäst resultat om du låter oss ta ett helhetsansvar för den personal och de system som berörs av förbättringsplanen. Vi har både musklerna och kunnandet som krävs. Dessutom har vi lång erfarenhet och väl beprövade processer för att ta över och utveckla personal.

Det finns många skäl att ta hjälp av en strategisk partner. Du får större fokus på underhållsutveckling ur ett totalkostnadsperspektiv. Du får en ökad flexibilitet och kan enkelt anpassa dig till variationerna i produktionsvolymen. Du kan snabbt genomföra förbättringar och effektiviseringar inom områden som normalt ligger lite utanför din kärnverksamhet (och som av naturliga skäl har en lägre prioritet). Du säkrar också tillgången på underhållskompetens i ditt närområde. Vi skapar växtkraft på de orter där vi är verksamma. Det gör vi genom att bygga strukturkapital och utveckla affärsrelationen med andra företag på din ort och i regionen.

Vårt breda utbud av tjänster göra att vi kan utföra alla typer av underhållsuppdrag.

Var börjar jag?

Ett bra första steg är att boka tid för ett första förutsättningslöst möte där vi berättar mer. Det gör du här.

  Jernbro sparar dina uppgifter (namn, e-post) för att kunna skicka information via e-post till dig. För att ta del av eller ändra de uppgifter som finns registrerade om dig, kontakta thomas.gronlund@jernbro.com.


  Nyfiken på att veta mer?

  Välj kontaktperson

  Berndt Johansson, Affärsområdeschef Partnerskap & Specialisttjänster Göteborg +46 10-483 11 83 Skicka e-post

  Kontakta undefined

   Du kanske också är intresserad av

   Underhåll

   Rapport – Industrins största utmaningar inom underhåll

   Vilka är de största utmaningarna inom svensk industri när det gäller underhåll? För att få svar på denna fråga gjorde vi en undersökning på Underhållsmässan i Göteborg 2018. Frågorna ha…

   Underhåll

   Ta tempen på ditt underhåll

   Hur fungerar ditt underhåll? Här kan du snabbt ta tempen på hur du ligger till inom olika avgörande områden. Se resultatet som en indikation.

   Dela gärna detta