Stäng film

Jernbro har deltagit i uppbyggandet av en demonstrationscell där människa och kollaborativa robotar monterar en produkt tillsammans. Arbetet ingår i EU-projektet ManuWork* där företag, högskolor och EU tillsammans har tagit fram verktyg som testas och utvecklas i cellen. Forskningsprojektet ManuWork har fokuset inställt på industrins framtida arbetsplatser.

Tillsammans med högskolan i Skövde var vår del i projektet att ta fram en simuleringsbaserad balanseringsmodul för monteringsarbeten som har till uppgift att dela upp arbetet mellan robot och människa för att få fram optimal avvägning i monteringslinjen. Genom att integrera manuellt arbete med automation, kan monteringslinjen optimeras efter de mål man vill uppnå som till exempel att minska ledtiderna, få en flexiblare arbetsplats, förbättra ergonomin, högsta möjliga produktivitet eller minsta möjliga WIP (work in progress).

Själva balanseringen av uppgifterna mellan robot och människa och tillägg av nya komponenter görs bland annat efter nyckeltal, ställtid och respektive persons förutsättningar, flexibilitet, färdigheter, säkerhet och total belastning på linjen. Om en person till exempel klarar att arbeta 80% ska modulen avväga 80% av arbetsuppgifterna till människan och resterande till roboten.

Projektledare för Jernbros del i ManuWork är Viktor Johansson, här på plats på ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde bredvid cellen.

Själva robotcellen är byggd tillsammans med Volvo Cars och består av 2 monteringsstationer med kollaborativa robotar, UR10 och Sawyer, i en linje och har som uppgift att montera motordelar. Sawyer roboten används som lyftverktyg där roboten går in i nollgravitationsläge och hjälper arbetaren att lyfta detaljen. Detta innebär en fullständigt kollaborativ robotapplikation.

Cellen är uppbyggd på ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde där den ska vara tillgänglig och fortsätta att utvecklas av Högskolan i Skövde. För att vara en säker arbetsplats, har robotdirektivet och gällande säkerhetsaspekter följts vid uppbyggande.

Förutom säkerhet och ergonomi, kommer framtidens arbetsplats att ställa högre krav på att vara attraktiv som arbetsplats i form av trivsel, välbefinnande, delaktighet, information, engagemang och kapacitet. Detta har några av de övriga 13 deltagande företagen arbetat med i projektet som pågått i perioden oktober 2016 till mars 2020.

*Projektets fullständiga namn är ManuWork: Balancing Human and Automation Levels for the Manufacturing Workplaces of the Future.

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

Martin Wirén, Regionchef Underhåll Sydväst Skövde +46 10-483 03 93 Skicka e-post

Kontakta undefined

  Du kanske också är intresserad av

  Engineering

  Fler certifieras inom underhållsledarskap

  För att kvalitetssäkra kompetensen har vi valt att utbilda fler chefer och specialister som aktivt arbetar med underhåll.

  Underhåll

  Jernbro förlänger livslängden för styr- och drivsystem med nytt driftsäkerhetsavtal

  Vi gjorde en leveransöverenskommelse där vi lovade att hålla eftermarknaden vid liv till 2030.

  Dela gärna detta