Stäng film

Jernbro har hjälpt Gryaab med att lyfta ned en ventilationsskorsten, liksom konstruerat och monterat upp en ny. Gott samarbete bidrog till ett smidigt arbete, trots svårtillgänglig plats och en skorstenslängd på 25 m. Dessutom blev den nya endast 5 m hög, vilket bidrog till fördelar avseende uppmontering och kostnader.

Under 50 år har den 25 m höga skorstenen bidragit till att ventilera ut luften i Gryaabs norra tunnelsystem för att minska risken för att lukt sprids till närliggande bebyggelse. Gryaab tar hand om avloppsvatten från ca 800 000 hushåll och detta leds genom ett 13 mil långt tunnelsystem. Efter utdömd besiktning behövde skorstenen skrotas och bytas ut.

Gryaab− Innan den äldre skorstenen kunde demonteras, behövde besiktningsarbeten och invändig förstärkning utföras för att den helt enkelt skulle vara säker att lyfta ned, inleder Boris Antonsson, Arbetsledare på Jernbro i Göteborg.

Skorstenen är placerad på berget vid Lundbytunneln och därför stängdes Lundbyleden av en natt när det var dags för nedmontering med hjälp av kran. På grund av den något otillgängliga platsen, var det lite knepigt att forsla in tunga maskiner på skogsstigen som ledde fram till skorstenen.

−  Skorstenens längd och vikt bidrog också till att det betraktades som ett något riskabelt arbete. Storleken medförde även att vi behövde ta hänsyn till vädret, för om det blåser för mycket, kan inte denna typ av arbete utföras. Nedlyftet gick emellertid förvånansvärt bra. Inför nedmontaget, hade vi tillverkat en provisorisk skorsten som vi monterade upp direkt efter att den gamla var nedtagen, berättar Boris.

Därefter följde konstruktion och uppbyggnad av den nya slutliga skorstenen. Eftersom den ursprungliga skorstenen var ansluten till ett 10 m långt rör som går genom berget till ett bergrum, behövde den nya skorstenen vara anpassad till det och befintliga grundbultar. Att förstärka och bygga nya upphängningar till bergröret behövdes också. I nytillverkningen, var Jernbros dotterbolag GMK involverat, eftersom de har hög kompetens inom svets och smide.

Gryaab_Andreas Tromstedt_Jernbro− I samband med en luktutredning visade en spridningsberäkning att eventuell luktstörning som mest skulle påverka 35 personer under högst 88 h/år. En hållbarhetsanalys visade även att tekniska, arbetsmiljömässiga och ekonomiska fördelar vägde tyngre än ökad luktrisk. Därför togs beslut om att montera en enbart 5 m hög skorsten istället för 25 m, förklarar Andreas Tromstedt, Projektledare på Gryaab.

− Den nya skorstenen bestod av fem delar, vilka lyftes upp en i taget med hjälp av ringar, innan de slutligen fixerades. Arbetet var något invecklat, men roligt då det var som att vi satte ihop ett lego, säger Boris.

− Vårt samarbete fungerade väldigt bra och jag tror att alla parter lärde sig mycket under resans gång, berättar Andreas.

Från början av 2023 gäller ett nytt ramavtal mellan Jernbro och Gryaab som avser tillverkning och montering av bärande stålkonstruktioner och gäller i 4 år. Med anledning av avtalet ser Jernbro fram emot nya uppdrag med Gryaab som bidrar till en renare miljö.

Bilden: Lyft av gamla skorstenen. Förstärkningar på insidan av gamla skorstenen. Tillfälliga skorstenen. Jernbros verkstad. Nya skorstenen.Gryaab

Läs om Gryaabs verksamhet >>

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

Victor Strand, Operativ chef GMK,
Affärsområdeschef
Underhåll & Revision
Göteborg +46 767-63 27 07 Skicka e-post

Kontakta undefined

  Du kanske också är intresserad av

  Maskinbearbetning

  CorPower Oceans skapar energi via vågkraft med Jernbros hjälp

  Jernbro har bidragit med tillverkning av komplexa detaljer till CorPower Oceans produkt. Resultatet är en boj som ska generera energi ur havsvågor.

  Komponentservice

  IMI Hydronic: Jernbro ställer upp till 110%

  IMI Hydronic Engineering uppskattar Jernbros avdelning för Komponentservice i Skövde. Bland annat för sin konstruktiva dialog och höga servicenivå.

  Dela gärna detta