Stäng film

För att bistå LKAB Mekaniska med ett projekt för ökad säkerhet hos LKAB i Kiruna, kraftsamlade Jernbro 44 medarbetare från olika städer.

− Detta visar vilken förmåga vi har att uppfylla en viktig kunds behov av att få genomfört ett större projekt på kort tid genom att uppbåda ett stort antal kollegor med rätt kompetens på ett ställe, berättar Conny Labba, Entreprenadchef, Affärsområde Projekt och Underhåll Nord på Jernbro.

− Som Byggledare på LKAB Mekaniska har jag delat ansvar för Projekt Säkra Band, som projektet kallas, vilket grundar sig i Maskindirektivet (EU-förordning). Det handlar bland annat om att planera montage under de underhållsfönster som tillhandhålls för att upprätthålla en hög säkerhet för alla som vistas i anläggningen. Tillsammans med Jernbros arbetsledare Erik Kangas har vi utvecklat en process som fångar upp tekniska risker på en högre teknisk säkerhetsnivå i anläggningen. Anledningen är att minimera riskerna för alla som arbetar och vistas i anläggningen under utförandet, berättar Saros Farighi, Byggledare på LKAB Mekaniska.

− LKAB Mekaniskas förfrågan gällde att sätta upp troax-galler bredvid gångbanorna vid flera transportband som malm transporteras på, under deras FU-stopp. Detta för att säkerställa högre säkerhet för LKABs personal när driften är igång, som exempelvis att undgå klämrisk, förklarar Conny.

− Vi har emellertid ett långtgående samarbete med LKAB Mekaniska avseende transportbanden. Strategin är dock ändrad. Istället för att utföra arbete under drift, skulle vi nu arbeta under FU-stoppet med så många transportband som möjligt. Det medförde även ett säkrare arbete för oss framför när transportbanden är igång. I gengäld krävde det ett större antal personer för att hinna, men det lyckades vi alltså kraftsamla, säger Conny.

Innan FU-stoppet utförde Jernbro ett förberedande arbete med att koppla ihop troax-gallren samt sortera upp dem för respektive transportband. Likaså var Jernbros 44-manna arbetslag på platsbesök på LKAB KK2 (Kulsinterverk 2) och gick igenom arbetsmoment, säkerhet och 3D-ritningar, liksom genomförde arbetsberedning med riskanalys.

FU-stoppet inleddes med att alla skyddsgaller transporterades in i anläggningen, för att sedan monteras upp vid transportbanden. Det blev en del anpassningar av ritningar och arbetet på plats i samband med att utrymme skapades för skyddsgallren. Kompetenser som arbetet krävde var svetsning, montage och mekanik, liksom säkra lyft, het-arbeten och ritningsläsning. En del arbete utfördes även på hög höjd, varför även fallskyddsutbildning var ett krav.

− Jernbro och dess personal är fördelaktiga och framgångsrika, vilket påvisar stark drivkraft och passion, vilket går i linje med LKAB Mekaniska. Jernbro har kunnat anpassa sig för nya idéer och det har vägt mycket i valet av entreprenör, då LKAB värderar engagemang, nytänkande, ansvar, men självklart säkerheten först. Det är även ekonomiskt fördelaktigt när Jernbro redan finns här i Kiruna och att personalen har lokal kännedom inne på området. Det är ju ändå en av världens största gruvor, säger Saros.

− Det känns fantastiskt att vi genom våra 1000 medarbetare har stor leveransförmåga när våra kunder behöver det. I detta uppdrag sammanstrålade personal från Göteborg, Avesta, Skövde, Luleå och Gällivare i Kiruna för att bidra till att projektet med att säkra upp LKABs arbetsmiljö hanns med under stoppet. Internt för oss på Jernbro medförde det även att samarbetet mellan våra olika verksamheter stärktes, säger Conny avslutningsvis.

LKAB Mekaniska

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

Conny Labba, Gruppchef Mek Kiruna +46 10-483 06 06 Skicka e-post

Kontakta undefined

  Du kanske också är intresserad av

  Underhåll

  Bråda dagar på LKAB med underhåll, spillfickor och pelarförstärkning

  LKAB ville att vi även åtog oss arbete med spillfickor och pelarförstärkning förutom underhåll under underhållsstoppet.

  Projekt

  Vi bidrar till den gröna omställningen och Sveriges första vätgastankstation

  Till Metacons byggnation av en vätgastankstation i Uppvidinge har vi levererat expertis inom konstruktion, teknik och projektledning. Dessutom har vi utfört rörsvetsning, rörarbeten och montage.

  Dela gärna detta