Stäng film

Det blåser snålt på kajen i Oxelösunds hamnområde. Högt över våra huvuden lyfts en lastare sakta mot fartyget, där den tillfälligt ska användas under lossningen. Den lyfts av en enorm grip, som annars kan användas vid bland annat båtleveranser av kol. Leveranserna hamnar då först i en transportbandanläggning, vars växellådor har renoverats av Jernbro under hösten.

– Samarbetet med Jernbro inleddes i våras, när vi testade att anlita dem till några småjobb. Det var lyckat, och vi bestämde oss för att ta Jernbro till hjälp under sommaren när vi behövde renovera vår rullsikt – eller kolkross som vi kallar den, berättar Jens Jacobsen, underhållschef på Oxelösunds Hamn.

Kolkrossen används för att vid behov krossa kolet som lossats i hamnen för vidare leverans till det närliggande SSAB.

– Vi har enbart en enhet för krossfunktionen, så det är givetvis ytterst kritiskt att den är i drift när det behövs. Annars blir det direkt problem med tillförseln till SSAB, vilket kan påverka deras produktion.

 

ORDNING OCH REDA

Renoveringen skedde i samband med driftstopp, så Jernbros insatser var noga koordinerade med arbetet i hamnen.

– Det fungerade mycket bra, och vi var dessutom mycket imponerade av Jernbros ordning och reda. Första dagen de dök upp så hade de rätt papper med sig, helt korrekt ifyllda och noggranna listor med vilka kemikalier som hanterades, säger Jens Jacobsen.

Han konstaterar att de själva ställer mycket höga krav på säkerheten i sin verksamhet, och därmed också har motsvarande förväntningar på sina samarbetspartner.

– Det är verkligen inte alla entreprenörer som klarar av att leva upp till de förväntningarna, så därför känns det tryggt att se hur seriöst Jernbro hanterar frågor kring säkerhet.

Under hösten har samarbetet fortsatt inom nya områden, bland annat med renovering av växellådor till transportbandanläggningen. En del uppdrag har initierats av det förbättringsprojekt som bedrivs i hamnen.

– I vår egen underhållsorganisation ingår bland annat en styrka för inspektion och en utförarstyrka med åtta mekaniker. Medarbetare från produktion tillsammans med underhåll har nu drivit ett förbättringsarbete på bandsträckan in till SSAB. En del åtgärder gör de själva, andra tar vi hjälp av Jernbro för att utföra.

MER UNDERHÅLL FÖR OPERATÖREN

Jens Jacobsen berättar att de satsar hårdare på förebyggande underhåll nu, bland annat genom att införa mer operatörsunderhåll i den löpande verksamheten.

– Vi har också ett eget leansystem, där det ingår en strategi att lyfta fram problem som förekommer ofta och se till att förebygga dem. Vi gör också en tydlig kritikalitetsrankning, så att vi vet i vilken ordning åtgärderna ska utföras. Det här arbetssättet är nytt för dem, och något av en kulturförändring, konstaterar han.

– Och det är alltid en utmaning när det gäller att tänka nytt, men det känns mycket lovande för framtiden. Vi har redan sett tydliga resultat, inte minst i form av minskat antal beredskapsutryckningar för underhåll – nu är vi nere på en tredjedel så många utryckningar som för tre år sedan.

Det kan med stor sannolikhet komma att krävas en förbättrad leverans från anläggningen framöver. Douglas Heilborn, affärsutvecklingschef på Oxelösunds Hamn, berättar att de i dagens läge kör omkring fem miljoner ton över kaj – men att hamnen har kapacitet för det dubbla.

– Vi växer framför allt inom bulkprodukter för närvarande, till exempel biobränsle in och återvunnet skrot ut, säger han.

Dessutom följer han med spänning utvecklingen inom Bergslagens gruvverksamhet, något som kan ge ett stort genomslag i hamnen.

– Det är ju en affär som har funnits här en gång i tiden, och om den kommer igång skulle vi kunna få flera miljoner ton ytterligare att hantera.

I dagens läge är SSAB hälftenägare av hamnen och står för 60 procent av dess verksamhet, räknat i ton.

– Så vi påverkas mycket av deras verksamhet. Just nu har de bara en av två masugnar igång, och då försvinner genast minst en miljon ton från oss. Men nu när vi skapar en ännu mer stabil och driftsäker anläggning kan vi mer aktivt se till att bredda verksamheten och ta in andra kunder. En kommande ökning av leveranserna ställer förstås högre krav på underhållsorganisationen.

– Vår verklighet är att vi måste säkerställa att anläggningen fungerar till hundra procent när fartygen ligger inne. Mellan båtarna blir det sedan luckor som vi kan använda för underhåll. Men när volymerna ökar minskar samtidigt de luckorna och vi måste snabbt kraftsamla för att hinna med. För att hålla den flexibiliteten är det viktigt att ha en stark partner som Jernbro, säger Jens Jacobsen.

Kort om Oxelösunds Hamn

Antal anställda: 200 årsanställda

Antal ton hanterade 2013: 4,7 miljoner ton

Omsättning 2013: 278 MSEK

Ägare: 50% SSAB EMEA AB, 50% Oxelösunds Kommun

www.oxhamn.se

En enda kontaktperson, oavsett tjänst

Peter Johansson, affärsutvecklare på Jernbro i Region Öst:

– Det känns mycket tillfredsställande att få möjligheten att bidra till Oxelösunds Hamns förbättringsarbete. Vi vet att de satsar mer på att vara ute i anläggningen själva, och har därmed bland annat minskat sin egen verkstad. Där kan vi då vara behjälpliga och ta hand om deras behov.

– På sikt tror jag att vi kommer att kunna hitta många områden för samarbeten, eftersom vi inom Jernbro kan erbjuda en helhet med tjänster som passar dem – bland annat el, mekanik, hydraulik och svets. Och för deras del blir det givetvis en fördel att kunna ha en enda kontaktperson, oavsett vilken tjänst de har behov av för tillfället.

Vi har redan sett tydliga resultat, inte minst i form av minskat antal beredskapsutryckningar för underhåll – nu är vi nere på en tredjedel så många utryckningar som för tre år sedan.
Jens Jacobsen, Underhållschef på Oxelösunds Hamn

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

Dan Carlgrip, Affärsområdeschef Projekt Norrköping +46 10-483 09 31 Skicka e-post

Kontakta undefined

    Du kanske också är intresserad av

    Engineering

    Komplex flytt under tidspress

    Förra våren köpte SSAB några linjer för rullformning som stod i Fagersta. Men de behövde flyttas ett halvdussin mil norrut – till Borlänge.

    Dela gärna detta