Stäng film

Björn Nilsson har tillträtt rollen som affärsutvecklingschef inom vår nya satsning på området Energy Management. I dialog med kunderna ska Björn fokusera på att vidareutveckla affärskoncept och erbjudanden för att bidra till en mer hållbar produktion, liksom minskad energianvändning och miljöpåverkan.

− Jernbro ser att det är av största vikt att industrin kommer i kapp gällande energieffektivisering, minskad energiförbrukning och reducerad energikostnad. Detta måste genomföras för att industrins tekniska försörjningssystem fortsatt ska klara av att producera och leverera och för att industrin ska kunna uppfylla sina miljömål. Det känns mycket positivt att det finns ett åtagande och ett starkt engagemang hos Jernbro för att vi ska satsa på Energy Management, berättar Björn Nilsson.

Energy ManagementBjörn är en senior energiingenjör och kommer senast från Vattenfall där han arbetade som strategisk affärsutvecklare. Björns gedigna erfarenhet inbegriper även uppbyggnad av etableringar för fjärrvärme och fjärrkyla, energirådgivning, utveckling av energikoncept liksom projektchef och försäljningschef.

Ofta är tekniska försörjningssystem och stödfunktioner inte tillräckligt effektiva och överskottsenergin tas heller inte tillvara. Genom att optimera kringfunktioner och försörjningssystem kan inköp av primärenergi minskas med 70% och CO2-utsläppen kan, i sin tur, minskas med 97%.

Björn fortsätter:
− Flertalet industrier har äldre system och där ser jag möjligheter att vi kan skapa förutsättningar för industrin att undvika kommande produktions- och leveransproblem. Genom att implementera energieffektiva lösningar och ta tillvara outnyttjad potential, kan man också få en mer hållbar produktion som använder mindre energi och som gör ett mindre avtryck på miljön.

Konceptet Energy Management omfattar allt från förstudie med kostnadsberäknad och prioriterad åtgärdsplan till genomförande av åtgärder med garantier för resultatet. Arbetet bygger på långsiktiga kundsamarbeten där Jernbro tar ansvar för drift, underhåll och löpande optimering.

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

Kontakta undefined

  Du kanske också är intresserad av

  Energy Management

  Fungerar industrilokalens värmesystem som det ska?

  Energy Management

  Fungerar industrilokalens ventilation som den ska?

  Fel funktion kan medföra att du varken får ventilation, värme eller kyla. Och därutöver en hög energikostnad.

  Underhåll

  Vi har skrivit underhållsavtal med H&M avseende deras system för återvinning av kläder

  Avtalet omfattar de maskiner som ingår i deras återvinningssystem "Looop". Systemet är ett av enbart 2 system av denna typ i hela världen.

  Underhåll

  10 ton plåt bidrar till att rena sjöar

  Företaget Vattenresurs har en patenterad metod för att effektivt stoppa läckaget av fosfor i sjöar. I arbetet med att rena sjöar används specialbyggda båtar, som Jernbro har byggt.

  Dela gärna detta