Stäng film

I Sverige och i många andra länder i Europa har man i många år arbetat med att förhindra övergödning i insjöar och kustnära vatten som orsakats av fosfor. Företaget Vattenresurs har en patenterad metod för att effektivt förbättra vattnet som samtidigt är skonsam för djur- och växtliv. I arbetet med att rena vatten används specialbyggda båtar, som Jernbro har byggt.

För att stoppa läckaget av fosfor har Jernbro, på uppdrag av Vattenresurs, byggt två båtar, så kallade utläggare. Dessa har en lång bom längst fram från vilken det hänger ner slangar i bottensedimenten. På utläggarna finns också en tank i vilken aluminiumsalt förvaras. Från tanken pumpas aluminiumsaltet ut genom bommen och ner i slangarna för att injiceras i sedimenten och binda upp fosforn.

– Den nya utläggaren kommer att ha sin premiärtur i höst och kommer då att arbeta med att rena Lejondalssjön under cirka 1,5 år. Den tidigare, som har varit igång i snart ett år har hittills renat cirka 4 sjöar, berättar Göran Andersson, marknadschef på Vattenresurs.  

De två utläggarna är 30 meter långa. Den senaste har fått en större tank och en längre bom. Den längre bommen gör arbetet betydligt effektivare eftersom bredare stråk helt enkelt kan behandlas. Den större tanken bidrar till att man inte behöver gå in till land och fylla på tanken lika ofta.

– Den senaste utläggaren som vi har byggt väger hela 10 ton och är hopsvetsad av rostfria plåtar. Utläggarna består av flera flytbryggor som har svetsats ihop, varav en del är en stor tank, berättar Peter Johansson, chef på Jernbros svetsavdelning i Skövde.

– Vid tillverkningen av utläggarna har vi använt de processer som vi alltid jobbar med och som vi därmed har god kompetens och erfarenhet av som till exempel kantpress, skärning av plåtar och svetsning. Det här arbetet har verkligen varit kul och värdefullt, eftersom det har ett miljövärde, säger Peter glatt.

– Hos Jernbro såg vi den kompetens som krävdes för att bygga de specialanpassade båtarna. Det har verkligen varit ett väl fungerande och smidigt samarbete. Det har präglats av entusiasm över det något udda projektet och känslan av att bidra till ett bättre vatten för djur, natur och människor, avslutar Göran.

– Det vi gör rent praktiskt är att vi tillsätter aluminiumsalt till sedimenten i vattnet som binder fosforn till sig. Detta lägger sig på sjöbotten och blir med tiden ett mineral. Fosforn försvinner snabbt med denna metod och vattenkvalitén blir bättre nästan direkt. Därför är detta en väldigt tacksam metod, säger Göran Andersson.

– Hos Jernbro såg vi den kompetens som krävdes för att bygga de specialanpassade båtarna. Det har verkligen varit ett väl fungerande och smidigt samarbete. Det har präglats av entusiasm över det något udda projektet och känslan av att bidra till ett bättre vatten för djur, natur och människor.
Göran Andersson, marknadschef på Vattenresurs

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

Peter Johansson, Avdelningschef Svets & Underhåll Skövde +46 10-483 00 39 Skicka e-post

Kontakta undefined

  Du kanske också är intresserad av

  Underhåll

  Jernbro förlänger livslängden för styr- och drivsystem med nytt driftsäkerhetsavtal

  Vi gjorde en leveransöverenskommelse där vi lovade att hålla eftermarknaden vid liv till 2030.

  Underhåll

  Uppgraderad traversbana på Outokumpu

  Uppgraderad traversbana i gammal bruksmiljö med en lyftkapacitet på hela 60 ton.

  Dela gärna detta