Stäng film

Jernbros verksamhet i Småland har fått ett långsiktigt förtroende som underhållspartner till SAABs fabrik i Huskvarna genom att teckna ett 3-årigt driftsäkerhetsavtal. SAABs fabrik i Huskvarna, som producerar instrument och apparater för försvarsindustrin, ställer höga krav på produktivitet och driftsäkerhet och kände att Jernbro kunde fylla deras behov genom ett driftsäkerhetsavtal.

Det senaste året har Jernbros verksamhet i Huskvarna fokuserat på att införa ett objektsorienterat arbetssätt hos SAAB. Kombinationen av duktiga utförare, tydliga arbetssätt, faktabaserade underlag och inte minst användarvänliga kundgränssnitt resulterade i att SAAB ville teckna ett driftsäkerhetsavtal på 3 år med option på förlängning som baseras på en objektsorienterad underhållsleverans.

Det var i samband med ett studiebesök hos en annan kund till Jernbro, som SAAB hörde talas om att Jernbro utför underhåll. Upplägget SAAB såg på studiebesöket, föll dem i smaken.

− Därav hörde vi med Jernbro om hur en pilot skulle kunna läggas upp enligt deras erfarenhet. Vi kom överens om en plan som innebar att Jernbro skulle utföra underhåll och service, liksom några andra åtgärder på ett pilotprojekt under drygt 1 års tid. Resultatet blev mycket gott och det är det som ligger till grund till att vi ville skriva ett avtal, berättar Jon Andersson, Produktionschef på SAAB Surveillance i Huskvarna.

− Vi vill också ha stabilitet gällande kompetens och vilken personal som kommer och arbetar hos oss eftersom det bidrar till att vi bygger upp ett förtroende sinsemellan. Vi är alltså trygga med att det kommer kompetenta underhållsmekaniker och servicetekniker från Jernbro som vi lär känna. Eftersom vi vill ha ett tillfredställande underhåll, måste vi kunna lita på att arbetet blir utfört. Under det dryga året som vi har samarbetat med Jernbro har vi noterat just det. Jernbro tar dessutom ett helhetsansvar. Har vi ett problem, löser Jernbros tekniker det, fortsätter Jon.

− Det är självklart väldigt roligt att få detta förtroende av ett företag som SAAB, som ställer höga krav på sin maskinpark och underhållssidan. Vår ambition med samarbetet är att utveckla underhållet hos SAAB för att de ska ha en tillfredsställande och driftsäker produktion, säger Anders Gustafsson på Jernbro, som ansvarar för affären.

Jernbros arbete hos SAAB innebär främst planerat förebyggande underhåll (FU) som styrs av den överenskomna underhållsplanen. Det är exempelvis svarvar, fräsar, ytbehandlingsmaskiner, metallbearbetningsmaskiner och testanläggningar inom hydraulik som berörs.

I korthet innebär upplägget att anmälningar om behov av underhåll registreras i Jernbros kundportal som i sin tur bekräftas när de har mottagits och därefter utförs uppdragen. Om det, av någon anledning, inte skulle utföras, ges återkoppling om varför.

− Vi behöver alltså aldrig jaga information. Vill vi fördjupa oss i varför saker är som de är, är det enkelt att göra det i de digitala gränssnitten som Jernbro tillhandahåller. Det är även enkelt att felanmäla och kontrollera FU-planerna, liksom följa upp ekonomi och vad som blivit utfört, förklarar Jon.

− Samarbetet med Jernbro är mycket smidigt. De har verkligen förstått vad det är vi på SAAB vill ha. De har även ett gediget urval av många fler kompetenser som vi ännu inte nyttjat, avslutar Jon.

SAAB

Jernbros objektsorienterade arbetssätt
inom underhåll innebär att:

 • all utrustning finns lämpligt nedbruten och registrerad i ett anläggningsregister
 • samtliga insatser på all utrustning registreras på serviceordrar
 • ordrarnas kategorisering baseras på insatstyp (FU, AU, förbättringar, modifieringar)
 • kostnader (tid, material och köpta tjänster) registreras på serviceordrar
 • det finns ett FU-program definierat för all utrustning
 • registrering görs av grundläggande driftsäkerhetsinformation
 • kunden har tillgång till all relevant information via användarvänliga digitala gränssnitt (Jernbro Performance Portal och Jernbros Kundportal)

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

Anders Gustafsson, Gruppchef Underhåll Småland Huskvarna +46 10-483 11 88 Skicka e-post

Kontakta undefined

  Du kanske också är intresserad av

  Strategiska Partnerskap

  Förbättrat underhåll har gett Lantmännen högre tillgänglighet och ökad produktion

  Lantmännens samarbete med Jernbro har resulterat i förbättrat underhåll i form av mindre akut underhåll och mer planerat underhåll.

  Engineering

  Jernbro levererar deltaliftar under tidspress till Schlötter

  Schlötter hade behov av snabb tillverkning av transportrobotarna av typen Deltalift. Jernbro tog tillfället i akt att hjälpa en ny kund så de kunde leverera i tid till sin slutkund.

  Dela gärna detta