Stäng film

Pelly Group letade efter leverantörer som kunde hjälpa dem med underhåll och flytt av maskiner från Hillerstorp till Nässjö. Med Jernbro som ensam samarbetspartner, slog de två flugor i en smäll. 

– Avseende underhållet, såg jag det som ett långsiktigt projekt och letade därför efter ett företag som kunde göra en nulägesanalys och säkerställa ett strategiskt och förebyggande underhåll. Eftersom Jernbro även kunde genomföra flytten, kunde jag slå två flugor i en smäll. Jag hade även viss erfarenhet av Jernbro sedan tidigare och därigenom fått gott förtroende för dem. Därför kändes det rätt att ha med Jernbro på den här resan, berättar Mattias Runbjörk, Technical Manager på Pelly Group.

 

Jernbro har hjälpt Pelly Group med en stor och tekniskt komplicerad automation, kallad Träkarusellen, som tillverkar hörnkaruseller till Ikeas hörnskåp. Träkarusellen består av 9 ihopkopplade och samverkande maskinenheter. Jernbro har även arbetat med en manuell del där skjutdörrspartier tillverkas.

– I våras inleddes vårt arbete med en tillståndskontroll, som innebär att vi analyserar och kontrollerar statusen på maskinparken. Man kan likna det med en besiktning, där vi tar reda på hur maskinerna mår och vad vi behöver göra för att få upp tillgängligheten på maskinparken, säger Anders Gustafsson, säljare på Jernbro.

Mattias förtydligar:
– Anledningen till att vi ville göra en kontroll var att jag hade identifierat ett befintligt underhållsbehov på Träkarusellen. Jag ville att analysen skulle påvisa vilka åtgärder som var viktiga att genomföra innan flytten för att maskinerna skulle producera så bra som möjligt fram till att de stängdes av. Jag ville också säkra upp robustheten på anläggningen så den skulle klara av själva flytten. Med Jernbros kompetens inom underhållssegmentet identifierade vi många punkter. Jernbro har också kommit fram till förbättringar som kommer att förenkla det framtida förebyggande underhållet.

Under hela våren har Jernbro arbetat med de förbättringsåtgärder som beslutades vara lämpliga att göra innan flytten och som kunde samsas med produktionsplanen. Det arbetet gav också Jernbro möjlighet att lära känna den komplicerade träkarusellen innan den stängdes av och flyttades. Den kunskapen gjorde att idrifttagandet, i den nya fabriksdelen i Nässjö, säkerställdes.

Pelly Group

Inför flytten kom parterna fram till att maskinerna inte skulle demonteras i allt för små paket för att arbetet med återmonteringen skulle minimeras. I samband med nedmonteringen passade man på att göra en del renoveringar och byta ut vissa delar, som till exempel ett gammalt hydraulaggregat, skenstyrningar och kablage. Den fysiska flytten genomfördes under augusti månad.

– Nu, när allt är flyttat och produktionen är i full igång, ska vi arbeta mer strategiskt med förebyggande underhåll och arbeta vidare med det som tillståndskontrollen kom fram till, men som vi då bedömde var mer fördelaktigt att genomföras efter flytten, säger Mattias.

– Det känns bra att vi har kunnat ta ett helhetsgrepp om analys, planering, resursstöd, utförande, driftsättning och nu är med som stöttning en tid framåt, framhåller Anders.

– Nu i efterhand har det visat sig att de personer som jag, liksom Anders Gustafsson och Göran Sand på Jernbro, ansåg skulle leda det här arbete från deras sida var ett lyckat val, avslutar Mattias.

pelly group

Pelly Group, med huvudkontor i Jönköping, erbjuder och utvecklar innovativa förvaringslösningar för kök, badrum, tvättstugor och hemmets övriga rum. Koncernens bolag utgör tillsammans en av de ledande leverantörerna av förvaringslösningar i Norden och exporterar till över 50 länder globalt. I Pelly Group ingår Pelly Components AB, UAB Pelly Baltic, Mirro AB samt LG Collection AB. Produktionen sker i de egna fabrikerna i Sverige och Litauen. Pelly Group vänder sig genom återförsäljare till privatkunder och även till företagskunder. Pelly Group ägs av Segulah. Läs mer om Pelly Group på hemsidan.

Jag hade även viss erfarenhet av Jernbro sedan tidigare och därigenom fått gott förtroende för dem. Därför kändes det rätt att ha med Jernbro på den här resan.
Mattias Runbjörk, Technical Manager på Pelly Group

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

Anders Gustafsson, Gruppchef Underhåll Småland Huskvarna +46 10-483 11 88 Skicka e-post

Kontakta undefined

  Du kanske också är intresserad av

  Underhåll

  Automatiserade cementterminaler kräver professionellt underhållsarbete

  Cementtillverkaren SCHWENK Sverige AB hade vissa punkter de ville att en ny samarbetspartner inom underhåll och service skulle uppfylla. Hos Jernbro kunde de pricka  av punkterna.

  Energy Management

  Fungerar industrilokalens ventilation som den ska?

  Fel funktion kan medföra att du varken får ventilation, värme eller kyla. Och därutöver en hög energikostnad.

  Dela gärna detta