Stäng film

Efter att fått hjälp av Jernbro med styrsystemsbyte har maskinunderhållschefen Gert Holgersson på Parker i Trollhättan bara gott att säga om samarbetet.

– Hela processen har gått så lugnt och systematiskt tillväga. Så professionellt. Vi har känt oss helt trygga hela vägen och vetat att det här kan de verkligen.

Det är inte första gången Parker i Trollhättan har ett samarbete med Jernbro och inte heller den sista. Vid vårt besök är hela gruppen som har arbetat med styrsystemsbytet oerhört nöjd med det gemensamma arbetet.

– Vi har haft ett samarbete med Jernbro i många år. Vi har bland annat skickat motorer för akutreparationer och visste att vi kunde lita på dem. Det blir ju ganska naturligt att vända sig till en leverantör man känner, men visst gjorde vi en noggrann utvärdering innan de fick uppdraget, berättar Stefan Rydin, projektledare på Parker.

En dag stod det klart att maskinen som hyvlade splines på axlarna var i behov av olika åtgärder. Reservdelar för styrsystemet fanns inte längre tillgängliga och det hade redan reparerats så många gånger att man stod vid vägs ände. Frågan var om man skulle investera i en helt ny maskin, lägga ut splineshyvlingen på en extern leverantör eller bygga om den befintliga maskinen.

Efter en noggrann utvärdering beslöt man att renovera och kontaktade ett tiotal aktörer och bad om offerter. Beställningen gick till slut till Jernbro i Skövde.

– De hade kompetensen att utföra alla moment; styrsystemsbyte, byte av all hydraulik, ny elektronik och renovering av motorerna. Utmaningen för oss på Parker blev att bygga upp ett lager så att vi hade tillräckligt med axlar under stilleståndet. Vi räknade med ett stillestånd på fyra veckor.

När renoveringen påbörjades hade de ett lager på 4 000 axlar fördelat på 50 varianter i huset, vilket täckte deras behov under stopptiden.

ARBETET STEG FÖR STEG

– Vi drog igång så snart vi fick beställningen. Vi gjorde riskanalyser, inventerade maskinen och beställde rätt komponenter och hårdvara för att vara väl förberedda och minimera stilleståndet, berättar Rolf Andersson, säljare på Jernbro.

De bröt ner arbetet i en detaljplan nästan timme för timme – för vad som skulle göras och när.

– Vi hade också lagt in extratid under lördagar och söndagar om något oförutsett skulle inträffa, men det behövde vi aldrig utnyttja.

Processen påbörjades med att Jernbro inventerade maskinen, beställde alla delar och påbörjade konstruktionsarbetet i Skövde och på plats i Trollhättan. Några månader senare stängdes maskinen av och själva transformationen inleddes.

– Under de första sju-åtta dagarna demonterade vi, renoverade och började montaget av alla nya delar, berättar Rolf Andersson.

Under projekttiden var arbetsgruppen från Parker på besök i Skövde och såg hur arbetet fortlöpte. Inför uppstarten fick all inblandad personal från Parker operatörsutbildning samt service- och underhållsutbildning på ett liknande styrsystem.

– Vi startade upp lite försiktigt under andra veckan med I/O-test och gick systematiskt igenom och verifierade installationen för att få allt att spela igen, säger Rolf Andersson.

Efter optimering och en del önskemål om förändringar av bland annat programmeringen började de successivt att tillverka delar i maskinen och redan från måndag vecka fem var det skarpt läge igen.

– Efter renoveringen har maskinen en helt annan duglighet. Kvaliteten har blivit bättre – det har vi protokoll på – och styrning och servo går mycket jämnare, konstaterar Ronald Svärdh, produktionstekniker.

Andra fördelar är att omställningstiden är kortare, maskinen är lättare att arbeta i och precisionen är högre. Dessutom har man bättre koll på livslängden på verktyget genom funktioner i det nya styrsystemet och det gör att de kan utnyttja verktygen fullt ut.

– Jernbro lovade att dugligheten skulle vara densamma eller bättre efter driftsättning. Vår uppföljning visar att dugligheten har ökat med 30 procent. Man har också lovat en tillgänglighet på 98 procent och den följer vi upp just nu. Hittills ser det bra ut, säger Stefan Rydin på Parker.

Han konstaterar att hela processen tog ungefär fyra månader från beställning till driftsättning och att båda parter varit mycket nöjda med samarbetet. Man brukar säga att man sparar ungefär 50 procent på en helrenovering kontra en nyinvestering, vilket Stefan Rydin tycker är en rimlig uppskattning.

– Vi räknar med att ha sparat ungefär tre miljoner kronor på att Jernbro byggde om, jämfört med att investera i en ny maskin.

"Vi räknar med att ha sparat ungefär tre miljoner kronor på att Jernbro byggde om, jämfört med att investera i en ny maskin."
Stefan Rydin, projektledare på Parker

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

Mats Ahrling, Affärsutvecklare Komponentservice Skövde +46 10-483 01 95 Skicka e-post

Kontakta undefined

    Du kanske också är intresserad av

    Engineering

    Komplex flytt under tidspress

    Förra våren köpte SSAB några linjer för rullformning som stod i Fagersta. Men de behövde flyttas ett halvdussin mil norrut – till Borlänge.

    Dela gärna detta