Stäng film

Tänk innan

Gör alltid en riskinventering innan du påbörjar ett uppdrag. Vissa uppgifter innebär större risker, till exempel arbeten på höga höjder, arbeten med farligt avfall eller kemikalier, brand/värme, bilkörning med mera. Se till att du vet vad som krävs för att utföra dessa uppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Skydda dig

Använd alltid de skyddskläder och den skyddsutrustning som krävs.

Rapportera

Rapportera alltid riskobservationer, tillbud och olyckor. På det sättet kan vi lära av varandra, och sätta in åtgärder inom områden med där det krävs.

Ta ansvar

Påminn varandra om vikten av fokus på säkerhet i det dagliga arbetet. Visa också omsorg mot våra kunder och besökare genom att informera om risker och säkerhetsrutiner.

Dela gärna detta

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

Urban Ekmark, Göteborg (HQ) HR & HSEQ Chef +46104830035 Skicka e-post

Kontakta undefined

Dela gärna detta