Stäng film

Ramavtal

Vi på Jernbro är leverantörsoberoende, men tecknar övergripande ramavtal med leverantörer inom vissa tjänster. En stor del av tjänsterna köps in lokalt med stöd av en professionell upphandlingsprocess och lokala avtal med tydligt reglerade affärsvillkor.

Fokus på förbättringar

Vi fokuserar ständigt på att förbättra och utveckla våra leveranser. Därför förväntar vi oss att våra strategiska leverantörer deltar aktivt deltar i processen för att förbättra servicen till våra kunder i tätt samarbete med Jernbro.

I anslutning till att vi tecknar ett nytt leverantörsavtal gör vi en grundlig kvalificering baserad på följande kriterier:

  • leverantörens tekniska förmåga
  • leverantörens ekonomiska förmåga
  • leverantörens organisatoriska förmåga
  • leverantörens totala leveransförmåga
  • hållbarhetsaspekter

Uppföljning

Vi fokuserar ständigt på att förbättra och utveckla våra leveranser. Därför förväntar vi oss att våra strategiska leverantörer deltar aktivt deltar i processen för att förbättra servicen till våra kunder i tätt samarbete med Jernbro.

Code of conduct för leverantörer

Jernbros affärer ska präglas av en hög etisk och moralisk standard. Vi ställer höga krav på hur vår verksamhet påverkar miljön, samhället och kundernas verksamhet Vi strävar också efter att vara en ansvarstagande och utvecklande arbetsgivare. Vi ställer samma höga krav på sina leverantörer och deras eventuella underleverantörer.

Fakturering

Syftet med är att ge dig som leverantör till Jernbro de fakta du behöver kring e-fakturering, fakturareferens och de olika faktureringsalternativ vi har.

Vi ber dig att vara uppmärksam gällande våra krav på fakturainformation samt på de legala krav vi har på fakturor.

Den 2 maj, 2016 genomfördes en fusion där dotterbolagen Coor Service Management EM AB (556232-0134) och Coor Service Management Industriservice AB (556392-7564) fusionerades in i Jernbro Industrial Services AB (556912-0149). Från detta datum kan inga fakturor längre ställas ut på de fusionerade bolagen.

Har du frågor kring en beställning som gjorts av Jernbro ska du i första hand alltid kontakta beställaren. I andra hand kan du kontakta Business Support.

Detaljerad information om fakturering

Dela gärna detta

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

Christin Lindström, Göteborg (HQ) Verksamhetsutveckling & Inköp +46104830668 Skicka e-post

Kontakta undefined

Dela gärna detta