Stäng film

Det är företagen Swedecote AB, ABB Kabeldon och Ovako Hallstahammar som valt Jernbro som leverantör till deras upprustning och generationsväxling av befintliga produktionslinor.

Swedecote är historiskt en av de äldsta och största kunderna till f.d. IA Control som numera ingår i Jernbro.

Ovako Hallstahammar är en ny kund som valt att använda OSST systemet för styrning av deras produktionslina vid fabriken i Hallstahammar.

ABB Kabeldon är en kund sedan långt tillbaka och vi har etablerat en relation som gör att vi kommer att leverera och installera en helt ny transportör i deras system under januari 2016.

– Vi är jätte glada för dessa beställningar och det är ett viktigt steg i det fortsatta arbetet med att visa upp för marknaden att vi är en aktör som klarar de nischade specialprojekten. Jobben är för Jernbro viktiga som referensobjekt för att kunna sälja in konceptet till fler ytbehandlingsföretag och därmed öka våra möjligheter till fler sammansatta leveranser, säger Hans Öberg, ansvarig för affärsområde Ytbehandlingsautomation i Jernbro.

OSST-systemet som är utvecklat av IA Control är ett väl utarbetat och beprövat systemkoncept, finns som huvudsystem på ca 550 produktionslinjer runt om i världen. Systemet har utvecklats som ett överordnat intelligent system för att styra en PLC-enhet som knyter samman produktion och linens alla styrda delar. Processkontrollen knyts mot artikelns styrparametrar.

Generationsväxling av produktionsanläggningar innebär att man med ett väl utprovat koncept byter ut gamla uttjänade styr- och datasystem med en modernare applikationslösning och nya komponenter kopplade i nätverkslösningar.

Vid de nu aktuella fabrikerna används befintlig maskinutrustning och den nya tekniken integreras i befintliga apparatskåp. Denna lösning gör att den yttre installationen kan vara kvar vilket innebär att jobbet kan göras med kortare, kontrollerade, stopptider i produktionen.

Generationsväxling innebär också ett nära samarbete med kunden där vi är med från idé fasen till färdig ombyggd produktionsutrustning som kan utföras i flera steg i den kundanpassade projektplanen. Gemensamt med kund samordnas projektet med den löpande driften i produktionsanläggningen. Efter att detta är genomfört så har vi en djup kunskap och relation med deras anläggning och kan löpande hjälpa till i deras produktion med felsökning och effektivisering av driften.

För mer information kontakta
Hans Öberg, ansvarig för affärsområde Ytbehandlingsautomation
hans.oberg@coor.com
010-559 63 44

Tommy Östman, affärsutvecklare
tommy.ostman@coor.com
073-329 13 17

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

Kontakta oss

Kontakta undefined

Dela gärna detta