Stäng film

Jernbro Maintenance Way (JMW) är vår modell för att utvärdera, analysera och ta fram planer för att utveckla din underhållsverksamhet.

Vi utvärderar underhållsverksamheten enligt en standardiserad modell och mäter utvecklingen över tid. Det gör att vi kan jämföra olika underhållsverksamheter – JMW blir ett verktyg för benchmarking. Modellen bygger på best practice och stödjer ett kostnadseffektivt underhåll med en hög driftsäkerhet.

Med utgångspunkt från best practice och varje kunds unika situation, mål, utmaningar och resurser tar vi fram individuella utvecklingsplaner.

Jernbro Maintenance Way är en beprövad metod, som vi har utvecklat själva. Den bygger i mångt och mycket på koncept som Lean och TPM, men är förpackad och anpassad för att passa vår verksamhet. Metoden åskådliggörs i form av en pyramid, som består av ett antal block. Varje block representerar de olika delarna i underhåll och underhållsutveckling. Följer du planen kommer du att minska dina underhållskostnader och öka driftsäkerheten.

Jernbro Maintenance Way – i 5 enkla steg

 

0. Nulägesanalys

Vi börjar med att göra en nulägesanalys för att identifiera var verksamheten befinner sig inom en rad olika områden. Resultatet åskådliggörs genom att varje block i pyramiden får röd, gul eller grön färg.

1. Definiera målbild

I nästa steg identifierar vi verksamhetens önskade position för att kunna nå de uppsatta målen. Syftet är att definiera en målbild som du sedan kan koppla till att du exempelvis ska nå en viss driftsäkerhet och minimera haverierna. Med hjälp av pyramiden ser du vilka områden som måste förbättras för att nå målbilden.

2. Genomförande

Här börjar du genomföra en mängd små förbättringar inom blocken i pyramiden. Varje aktivitet är alltså kopplad till blocken. Det finns en problembeskrivning och en åtgärdsbeskrivning. Detta steg kan ses som en masterplan, där du får en visuell bild på övergripande nivå över vilka områden som är prioriterade att jobba med för att utveckla underhållsverksamheten.

3. Uppföljning

Detta steg handlar om att kontinuerligt följa upp, så att du följer masterplanen, och faktiskt gör de saker som är överenskomna. Det är viktigt att jobba metodiskt, även om du inte ser resultatet direkt. Följer du planen kan du vara säker på att resultatet kommer.

4. Effektmätning

Nu följer du upp och kontrollerar att insatserna har givit effekt. Du kan se hur pyramiden börjar förbättras. Röda block blir gula och en del gula blir gröna. Då kan du också vara säker på att kostnader och driftssäkerhet också kommer att förbättras på sikt.

”Jernbro har presenterat 300 förbättringsförslag där vi på Husqvarna har valt att genomföra flertalet av dessa. Detta linjerar väl med det höga fokus som vi har på ständiga förbättringar.”
Magnus Wohlin, Husqvarna.
Får hjälp med underhållsutveckling samt avtal för underhållsresurser.

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

Berndt Johansson, Göteborg (HQ) Affärsområdeschef Strategiska Partnerskap +46104831183 Skicka e-post

Kontakta undefined

Du kanske också är intresserad av

Underhåll

Rapport – Industrins största utmaningar inom underhåll

Vilka är de största utmaningarna inom svensk industri när det gäller underhåll? För att få svar på denna fråga gjorde vi en undersökning på Underhållsmässan i Göteborg 2018. Frågorna ha…

Underhåll

Ta tempen på ditt underhåll

Hur fungerar ditt underhåll? Här kan du snabbt ta tempen på hur du ligger till inom olika avgörande områden. Se resultatet som en indikation.

Dela gärna detta