Stäng film

Stor besparingspotential på kort och lång sikt

Våra tjänster inom energiutredning kompletterar vår erfarenhet av att skapa driftsäkerhet i produktionssystemen. Genom att göra en översyn av ert energibehov, kan vi ge förslag på rätt funktion med optimal energianvändning för att uppnå energieffektivisering.

 

Det här hjälper vi till med
inom energitjänster

– Funktionsförbättringar
– Energieffektivisering
– Dimensionering och konstruktion
– Energi- och mediabevakning samt uppföljning

Vi effektiviserar funktion
och energianvändning för

– Fastighetstekniska kyl-, värme- och ventilationssystem
– Industriella kyl-, värme- och ventilationssystem
– Återvinningssystem av energi, vatten, kyla, luft etc
– Värmepumpar
– Tryckluft
– El
– Ånga
– Pannanläggningar

Rätt funktion med optimal energianvändning

Vid en energiutredning börjar vi med att fastställa vad systemet ska användas till. När vi vet syftet utreder vi om befintligt systemet fungerar som det ska, om det är tillräckligt effektivt och om det är rätt för ändamålet. Här finns det många parametrar att granska som exempelvis dimensionering, konstruktion, styr- och reglerfunktioner samt återvinning.

När granskningen är klar, börjar vi arbetet med att ta reda på vilket sätt energianvändningen kan effektiviseras och vilka återvinningsmöjligheter som passar just ert användningsområde. I detta arbete ingår det att undersöka om vi kan modifiera delar i det befintliga systemet eller om vi behöver konstruera en ny anläggning.

energieffektivisering, ventilation

Energiåtervinning

Idag har många industrier processer och system som kräver mycket energi som resulterar i spillvärme. Att återanvända detta i en optimalt fungerande energiåtervinning kan minska både din energikostnad och påverkan på miljön. Inom industrin kan man exempelvis återvinna värmeenergi från nedan och använda det till uppvärmning av lokaler och vatten etc.

– Rökgaser från ugn och processventilation
– Kylvatten från maskiner och ugnar
– Vattenkylning och luftkylning av kompressorer

Att investera i en energiutredning för att uppnå energieffektivisering erbjuder dessutom positiva miljöeffekter och bidrar till ökad hållbarhet.

Energy Management

Inom Energy Management kan vi erbjuda ett långsiktigt samarbete. Denna paketlösning omfattar allt från förstudie, åtgärdsplan, genomförande liksom ansvar för drift, underhåll och löpande optimering.

finansiering, funktionell leasing

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

David Andersson, Energiingenjör Sverige +46 10-483 05 60 Skicka e-post

Kontakta undefined

  Du kanske också är intresserad av

  Energy Management

  Fungerar industrilokalens värmesystem som det ska?

  Energy Management

  Fungerar industrilokalens ventilation som den ska?

  Fel funktion kan medföra att du varken får ventilation, värme eller kyla. Och därutöver en hög energikostnad.

  Industrirör

  Industrirör från Jernbro bidrar till Lindes ökade gasproduktion

  Linde har byggt ut anläggningen i Norrköping för att öka sin kapacitet att rena och kyla koldioxid. Det medförde ett behov av ett omfattande rörarbete som gick till Jernbro.

  Engineering

  Jernbro levererar deltaliftar under tidspress till Schlötter

  Schlötter hade behov av snabb tillverkning av transportrobotarna av typen Deltalift. Jernbro tog tillfället i akt att hjälpa en ny kund så de kunde leverera i tid till sin slutkund.

  Dela gärna detta