Stäng film

Vi är specialister på provtagning, provberedning och har experter på provsändningar av farligt gods. I vårt välutrustade ackrediterade laboratorium erbjuder vi ett brett utbud av kemiska analyser. Vi har specialistkunskap i oorganisk och analytisk kemi.

Har du koll på era kemikalier?

När det gäller kemikalier är det mycket att hålla reda på. Som företagare ansvarar du för att dina kemikalier förvaras och används så säkert som möjligt. Vårt nya koncept Chemical Management gör att du, tillsammans med våra specialister, får full koll på alla dina kemikalier i olika former.

Erbjudande Chemical Management

Vi kan hjälpa dig med följande inom kemiska analyser:

Oorganiska kemikalier

Vi gör kemiska och fysikaliska analyser på olika råvaror och färdiga produkter, så att du kan garantera dina kunder en korrekt kvalité.

Industriella avloppsvatten

Utöver detta kan vi också tillhandahålla provtagningar och analyser på till exempel grundvatten, avloppsvatten, och förorenad mark.

Tungmetallsanalyser

Vår förmåga att analysera halterna av tungmetallerna As, Cd, Hg och Pb är utmärkt med våra moderna instrument.

Konsultation kring kemiska problem

Vi deltar gärna också med vår kompetens och maskinpark i era utvecklingsprojekt.

Tillverkning av reagenser och lösningar

Har du behov av specialgjorda lösningar och reagenser ska du kontakta oss. Vi kan hjälpa dig med saltsyra, svavelsyra och salpetersyra i olika koncentrationer och kaliumpermanganat-lösningar.

Dela gärna detta

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

Hans Gunnar Wiberg, Helsingborg (Syd) Avdelningschef Analysservice +46104830320 Skicka e-post

Kontakta undefined

Dela gärna detta