Stäng film

Ala sågverk ligger i Ljusne, strax söder om Söderhamn. Hälften av deras produktion skeppas utomlands. Den andra halvan går med bil till olika destinationer i Sverige och övriga Skandinavien.

Sågverket ingår i Stora Ensos affärs-område Wood Products och de satsar bland annat på att sälja vidareförädlade produkter, inte minst då fingerskarvat material till fönsterkarmar. Sågverkschefen Christer Rosén började arbeta på Ala sågverk för snart tio år sedan, och har sedan dess varit en period på det numera nedlagda Kopparfors sågverk (som också ingick i koncernen).

– Jag kom tillbaks till Ala sågverk 2013 och började då arbeta som produktions- och underhållschef. Jag märkte att vi hade bristande kontroll över vårt underhåll. Det blev en stor andel akutinsatser, men hur stor andel visste vi inte eftersom det inte fanns något system eller någon dokumentation, berättar han.

Den bristande kontrollen innebar också att vi inte visste hur höga underhållskostnaderna var, men de anade att de var höga, konstaterar Christer Rosén.

 

Ett professionellt upplägg

De hade då två alternativ: att satsa på att utveckla den egna organisationen eller att se vad de kunde vinna på att ta in en extern underhållsleverantör. Det senare alternativet verkade mer realistiskt, så de bad att få in anbud från Jernbro och tre andra leverantörer.

– Under urvalsprocessen fastnade vi för Jernbros professionalism i det upplägg som de beskrev. Där fanns precis det vi behövde, struktur, planering, uppföljning och dokumentation, säger Christer Rosén.

– Målet är förstås att öka tillgängligheten för att höja vår produktionskapacitet. Dessutom ingår det i upplägget att underhållskostnaderna successivt ska kunna sänkas i takt med att effektiviteten ökar.

Uppdraget innebar att sågverkets medarbetare som jobbade med underhåll gick över till Jernbro.

– Det var alltså samma kompetenta medarbetare som tidigare, så det var ingen skillnad. Jernbro förstärkte dock med ett par personer: en underhållschef och en underhållsingenjör. Han konstaterar att de även har nytta av att Jernbro är en stor organisation med ett etablerat nätverk.

– Det finns gott om möjligheter att ta in mer kompetens när det behövs, både från deras egna enheter och i form av andra entreprenörer i närområdet. Det är en stor styrka.

Skapa förutsättningar

Vid tiden för intervjun har det gått ganska precis ett år sedan 1 mars 2014 då Jernbro tog över ansvaret för underhållet på Ala sågverk. Under detta år har mycket handlat om att skapa förutsättningar för att börja jobba med tillgängligheten. Man har bland annat implementerat ett underhållssystem, utvecklat av det förebyggande underhållet och skapat en struktur på arbetsorderhanteringen.

– Vi har redan under detta år fått en reduktion av underhållskostnaderna, så förutsättningarna för totalekonomin är bättre. Jag kan inte påstå att vi har sett några mätbara resultat vad gäller tillgängligheten än, men det är helt enligt plan. Vi var från början överens om att det kommer att behövas åtminstone ytterligare ett halvår att få ökad tillgänglighet, med tanke på vilken nivå vi befann oss på tidigare. Jag är i alla fall helt övertygad om att vi är på rätt väg.

Tidigare hade de inte heller något underhållssystem i drift, så det finns inga tidigare utgångsvärden att jämföra sig med. Ett system har införts, liksom ett produktionsstyrningssystem.

– Så det har varit en hel del tid som har gått till de strukturella förändringarna, säger Christer Rosén.

Process som ger struktur

Peter Dahlgren började direkt som underhållschef på Ala sågverk när Jernbro fick uppdraget, vilket då var en ny roll i organisationen.

– Det var nytt för mig att arbeta på sågverk, men underhåll har jag arbetat med i 39 år, säger han.

Han berättar att en stor del av den praktiska lösningen på sågverkets problem med bristande kontroll och struktur har varit att prioritera förebyggande underhåll.

– Vi har en egen beprövad process för att strukturera och utföra underhåll, Jernbro Maintenance Way, och den har varit mycket lämplig även i detta uppdrag.

Avtalet om underhållet på Ala sågverk sträcker sig fram till 1 mars 2019 och Jernbro kommer närmast att arbeta vidare med att få de nya systemen och strukturerna att fungera med regelbundna uppföljningar av de delmål som de definierar.

Christer Rosén, som sedan sommaren 2014 tog över rollen som sågverkschef, utesluter inte att uppdraget kan utökas framöver.

– Komponentfabriken ingår just nu inte i avtalet, vilket beror på att det underhållet länge har legat vid sidan om övrig verksamhet. Men det är inte omöjligt att Jernbro kan komma in även där, säger han.

Om Stora Enso Wood Products

Stora Enso Wood Products erbjuder träbaserade lösningar för mångsidiga levnads- och bostadsbehov. Produktsortimentet omfattar alla områden av stadsbyggnad. De vidareförädlade produkterna inkluderar massiva träelement och bostadsmoduler, träkomponenter och pellets. Dessutom produceras en mängd olika sågade trävaror. Wood Products har en global verksamhet med mer än 20 produktionsenheter i Europa, bland andra Ala sågverk i Ljusne.

"Vi har redan under detta år fått en reduktion av underhållskostnaderna, så förutsättningarna för totalekonomin är bättre."
Christer Rosén, Stora Enso Wood Products

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

Berndt Johansson, Göteborg (HQ) Affärsutveckling +46104831183 Skicka e-post

Kontakta undefined

Du kanske också är intresserad av

Underhåll

Kompetens när vi behöver

Trelleborg Sealing Profiles Sweden såg för några år sedan ett behov av att förbättra flera områden inom industriservice – med ökad tillgänglighet i kombination med kostnadsbesparingar.

Dela gärna detta