Stäng film

Om det är något gott som pandemin har fört med sig, så är det tryggheten i och vetskapen om att kvalité och effektivitet i uppdrag kan upprätthållas lika bra på distans som om det utförs på plats. Det har visat sig att distansarbete fungerar utmärkt för uppdrag av både projektkaraktär och löpande uppdrag med hjälp av bra planering, genomarbetat upplägg och god synkning med kunden.

Distansarbete ger tillgång till nyckelkompetens

En given fördel med distansarbete för både kunden och oss är i många fallett effektivare utnyttjande av tiden eftersom resandet minskar. Det i sin tur leder till en mer effektiv lösning och dessutom en mindre påverkan på miljön.

På plussidan för kunden ligger också möjligheten att enklare få tillgång till specifik kunskap eller specialistkompetens som vi har, som kanske inte finns i kundens närområde. I digitala möten och samverkansformer är det också möjligt att involvera ytterligare experter vid behov, eftersom det är enklare att frigöra tid för digitala möten framför fysiska på annan ort som kräver mer tid i anspråk.

Förutsättningar handlar
om digital mognad

Om det finns en planerbarhet i projektet och tillgång till dokumentation digitalt, är det en utmärkt bas för distansarbete. En självklar förutsättning är att kunden har digitala verktyg. Sedan underlättar det om inblandade har vana av att samarbeta på distans, så avrapporteringar och avstämningar får ett smidigt och givande upplägg.

I vissa fall krävs det självfallet att man är på plats för att utföra ett arbete och för att kunna ha en tät dialog med personerna på plats. Det beror på uppdragets karaktär. Det finns också projekt som initialt fordrar  närvaro på plats till 100%, men som sedan går över till att delvis eller helt kunna skötas på distans.

Många möjliga distansuppdrag

I ett underhållsberedningsuppdrag, där vi jobbar med underhållsupplägg på befintliga och nya utrustningar, kan vi arbeta på distans till 100%. Vi kör digitala avstämningar löpande med kunden. Det som gör det möjligt är att kunden har en stor del av sitt underlag i ett underhållssystem, som vi har tillgång till, liksom övrig dokumentation tillgänglig digitalt. I det här uppdraget, sköter kunden verifieringen på plats och återkopplar till en av våra underhållsingenjörer om vad som fungerar och vad som behöver justeras.

I ett annat underhållsprojekt, med fokus på beredning och planering, har vi förlagt cirka 50% på distans och resterande på plats. Det som kan utföras på distans är exempelvis planering av underhållsinsatser, avstämningar samt materialbeställningar som behövs för ett specifikt stopp.

I ett projektledningsuppdrag, som rör utrustningsavskaffning, har vi också fördelat cirka 50% på distans. Det som alltså inte är tvunget att göras på plats, som till exempel drifttagning, planeras in som distansarbete. Även här har vi tillgång till systemen digitalt.

I genomförda livscykelbedömningar har vi skött en stor del av  inventeringsarbetet och leverantörskontakterna på distans och digitalt medan den fysiska inventeringen av utrustningen har ägt rum på plats hos kunden.

När vi har gjort flödesanalyser, där egentligen enbart en viss insats kräver att man är på plats, har vi utfört analysarbete, idé- och informationsgenerering och avstämningar på distans.

Andra exempel, som i många fall lämpar sig för arbete på distans till viss del, är konstruktion (Mek/El) och programmering. 

Traditionellt har många uppdrag skötts på plats, av gammal hävd. Men nu har många kunder öppnat upp för distansarbete. Geografin är alltså numera av mindre betydelse. Kunden kan ändå dra nytta av vår kompetens, oavsett  geografisk placering.

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

Martin Wirén Regionchef Underhåll Sydväst Skövde +46 10-483 03 93 Skicka e-post

Kontakta undefined

  Du kanske också är intresserad av

  Engineering

  Lyftanordningar med kraft att lyfta 25 till 80 ton är byggda till Siemens

  I samband med att Siemens Energy AB skulle bygga nya lyftanordningar till sina testriggar för gasturbiner, hörde Thomas Christiansen på Siemens av sig till Ali Eshgi, Civilingenjör på Jernbro.

  Engineering

  Komplex flytt under tidspress

  Förra våren köpte SSAB några linjer för rullformning som stod i Fagersta. Men de behövde flyttas ett halvdussin mil norrut – till Borlänge.

  Engineering

  Fler certifieras inom underhållsledarskap

  För att kvalitetssäkra kompetensen har vi valt att utbilda fler chefer och specialister som aktivt arbetar med underhåll.

  Engineering

  Industrins framtida arbetsplats

  Människa och kollaborativa robotar samarbetar i framtidens produktionslinje

  Dela gärna detta