Stäng film

Verksamheten inom Rimard Industri AB övertas från och med 2018-10-15 av Jernbro Industrial Services AB.

”Förvärvet innebär att vi förstärker vår regionala plattform för tillväxt mot industrin i Berg-slagen och angränsande län där vi ser stora möjligheter. Vi etablerar oss i Avesta och tar över 25 kompetenta industrimekaniker. Vi arbetar vidare med den attraktiva kundportföljen och satsar på utbyggnad av verkstadskapacitet för större renoveringar. Samtidigt tillgängliggör vi ett bredare och än mer intressant tjänsteutbud för Rimards kunder”, säger Mikael Jansson, VD för Jernbro Industrial Services AB.

”Genom övergången till Jernbro får vi kapacitet att utveckla såväl verksamhet som kunderbjudande. Vi ser verkligen fram emot att komma igång i våra nya roller inom Jernbro”, säger Andreas Wallin, som nu, tillsammans med Jonas Andersson, fortsätter som ansvariga för verksamheten inom Jernbro Industrial Services i Avesta.

För frågor hänvisas till

Mikael Jansson, VD för Jernbro Industrial Services, tel. 070-274 77 26
Jonas Andersson, Jernbro, Avesta (f d Rimard Industri), tel. 070-261 34 25

 

___________________________________________________________________________

 

Jernbro är en av Sveriges ledande aktörer inom industriservice, f n med en omsättning på ca 1 miljard och 700 anställda. Varje dag, året om, hjälper vi svensk industri att snurra både säkrare och mer effektivt.

Jernbro har marknadens bredaste erbjudande. Med djup kompetens inom underhåll, teknik och specialistservice kan vi utveckla både kundernas underhåll och produktionsanläggningar. Vår målsättning är att förbättra produktiviteten och samtidigt minska totalkostnaden, för att skapa en mer säker, mer effektiv och mer tillgänglig produktionsanläggning. Vi finns lokalt där våra kunder finns. Närheten medför att kompetensen finns på orten och att vi kan snabbt tillhandahålla rätt resurser vid rätt tidpunkt. Närhet gör också att vi lär känna kundernas processer och utmaningar. Målsättningen är att orten ska växa och utvecklas med oss. Bland Jernbros många kunder, finns både de små och medelstora lokala företagen, och de stora internationella koncernerna. Vi följer också med våra kunder ut i världen och hjälper till med både uppdrag och maskinleveranser.

Jernbro finns på 25 orter. Många av våra medarbetare har stor erfarenhet av svensk industri. Långa relationer i kombination med stort engagemang och intresse för teknik och förbättringar har lett till en djup kunskap inom olika industrisegment som t ex verkstad, stål, livsmedel, plast & gummi, trä, papper & massa och kemi samt inom energisektorn.

Jernbro i Avesta (fd Rimard) har lång erfarenhet av service och underhållsarbeten inom framförallt pappers-, trä- och stålindustrin. Kärnan utgörs av duktigt personal med mål att lösa problem, utföra underhåll och utveckla produktion för att förbättra lönsamheten för våra kunder. Med fullt utrustade servicebilar kan kompetenta reparatörer snabbt vara på plats för avhjälpande åtgärder. Allt från akuta reparationer vid t ex ett maskinhaveri, svetsjobb, installationer på site samt fortlöpande underhåll och service omfattas av erbjudandet. I egen verkstad utförs reparationer av maskinspindlar, pumpar och växellådor samt tillverkning av reservdelar. Här finns även kvalificerade personal med svetslicenser, kompetens för lagerbyten, hydraulik och pneumatik.

 

Mer information

Mikael Jansson
VD Jernbro
+46 702 747 726
info@jernbro.com

Thomas Grönlund
Marknadschef Jernbro
+46 10 483 11 97
thomas.gronlund@jernbro.com

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson
Mikael Jansson VD (CEO) +46104831180 Kontakta

Du kanske också är intresserad av

Underhåll

Rapport – Industrins största utmaningar inom underhåll

Vilka är de största utmaningarna inom svensk industri när det gäller underhåll? För att få svar på denna fråga gjorde vi en undersökning på Underhållsmässan i Göteborg 2018. Frågorna ha…

Underhåll

Ta tempen på ditt underhåll

Hur fungerar ditt underhåll? Här kan du snabbt ta tempen på hur du ligger till inom olika avgörande områden. Se resultatet som en indikation.

Dela gärna detta