Stäng film

Avtalet börjar gälla den 1 januari 2017 och löper i tre år med möjlighet till förlängning.

E.ON Värme Sverige AB är den största privata aktören på den svenska fjärrvärmemarknaden. E.ON Värme äger och driver fjärrvärmenät på drygt 20 orter i Sverige, från Malmö i söder till Sollefteå i norr. I Malmö, Norrköping och Örebro samt Kalmar och Oskarshamn (hälftenägda) har E.ON Värme även kraftvärmeanläggningar som producerar el och värme samtidigt.

Nya ramavtalet

Det nya ramavtalet innebär att Jernbro ska utföra mekaniskt underhåll på E.ON Värmes anläggningar i Malmö.

– Att få förtroendet att börja leverera mekaniskt underhåll till E.ON’s anläggningar i Malmö är en stor framgång för Jernbro. Vår styrka ligger i vårt underhållskoncept och våra 300 underhållsmekaniker som gör att vi har förmåga att stödja E.ON Värme i deras ambition att utveckla ett säkert och kostnadseffektivt underhåll. Detta ramavtal är mycket viktigt för vår expansion i södra Sverige, säger Bengt Håkansson, vd för Jernbro.

Jernbro har sedan tidigare avtal med E.ON avseende fjärrvärmeservice. Det nya avtalet innebär en utökning av Jernbro’s samarbete med E.ON.

För ytterligare information, kontakta
Berndt Johansson, Affärsutveckling, Jernbro
+46 70 661 06 98
berndt.johansson@jernbro.com

Nyfiken på att veta mer?

Kontakta någon nära dig
Berndt Johansson Affärs- & Produktutvecklingschef +46104831183 Kontakta

Dela gärna detta