Stäng film

Den innehåller självklara saker som att vi följer de lagar som reglerar vår verksamhet. Den omfattar också principer för hur vi hanterar konkurrensfrågor, intressekonflikter, miljö och arbetsmiljö, arbetsvillkor, konfidentiell information, gåvor och förmåner i våra samt förhållningssätt till kunder och leverantörer.

En annan viktigt punkt är att ingen medarbetare får diskrimineras på grund av ålder, kön, religion, sexuell läggning, politisk åsikt eller etnisk bakgrund.

Vi gör en årlig uppföljning av ”Code of conduct” med alla medarbetare vid utvecklingssamtalen.

Dela gärna detta

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson
Urban Ekmark HR & HSEQ Chef +46104830035 Kontakta

Dela gärna detta