Stäng film

I Norge har Jernbro under sommaren deltagit i underhåll av två vattenkraftstationer med en genomsnittlig årsproduktion på 416 GWh.

– Jernbro är en pålitlig samarbetspartner med god kunskap om förhållandena i Norge, säger Ole Andreas Gundersen på Andritz Hydro. Deras kunskap om de elektromagnetiska delarna har varit betydelsefull för hela projektet.

Norge sitter i en unik sits ur energisynpunkt. Samtidigt som det är en av de tio största globala exportörerna av både olja och gas är de också ett av få länder som också är helt självförsörjande på förnybar energi. Norsk vattenkraft täcker upp landets samlade energibehov i form av el och värme.

När väl kraftstationer och infrastruktur finns på plats är driftskostnaderna mycket låga i förhållande till produktionsvärdet, eftersom vattenkraft är en oändlig energikälla. Här finns också en stor utvecklingspotential. Att investera såväl i nya effektiva kraftstationer som i uppgradering av befintliga kraftverk har därför hög prioritet just nu.

 

Korta ledtider

Under det senaste två åren har Andritz-Hydro varit huvudentreprenör för underhållsarbeten vid två kraftstationer i Rjukanområdet i södra Norge.

– Det är otroligt viktigt att underhållsarbetena går så snabbt som möjligt, säger Ole Andreas Gundersen, produktchef för generatorer på Andritz Hydro.

Stillestånd kostar stora belopp för ägaren och vi är under ganska stor press för att hålla leveranstiderna.

– Därför är det viktigt att vi samarbetar med underleverantörer som vi kan lita på och har en hög arbetskapacitet. Vi har lång erfarenhet av Jernbro. Deras styrka finns inom den elektromagnetiska delen, där vi själva inte har samma tekniska kompetens.

– Jernbro är också mycket tillmötesgående och lyhörda för våra behov, säger Ole Andreas Gundersen. De kan ställa upp på kort varsel. Under sommarens arbeten har allt flutit på enligt tidsplanen.

Andritz Hydro är en av världens största leverantörer av elektromekaniska system och tjänster för vattenkraftstationer, både vid etablering av nya anläggningar och för renoverings- och underhållsprojekt.

Omfattande tester

Tomas Olin, ansvarig för Jernbros verksamhet för service av stora elmaskiner, har 20 man och en omfattande verkstadskapacitet till sitt förfogande.

– Våra uppdrag handlar till största delen om planerat underhåll, men visst händer det att vi får åka ut för att fixa havererade motorer eller generatorer, säger Tomas Olin.

Allt fler företag upptäcker vinsterna med att förbättra kapaciteten i befintliga system, förlänga livslängden på maskinerna och skjuta på dyra nyinvesteringar.

– För riktigt stora underhållsuppdrag, till exempel av de norska kraftstationernas generatorer, krävs omfattande förberedelser innan vi inleder underhållsarbetet.

Det handlar bland annat om avancerade elektriska tester in i minsta detalj av generatorerna, till exempel av deras kopparlindning. Testerna är högspänningstester, isolationsförlustmätningar och så kallad PD-mätning (mätning av partiella urladdningar i högspända lindningar).

– Vi genomför också en livstidsbedömning som används för att uppskatta framtida behov av underhåll, säger Tomas Olin .

Småobjekt under 50 ton

Generatorerna plockas isär och varje del besiktigas och testas. Vid generatorarbetena i Norge utfördes underhåll på de riktigt stora delarna på plats på kraftstationerna, medan ”småobjekten” – under 50 ton – fraktades till Åmål för åtgärd.

– När det gäller generatorlindningen sitter Jernbro på unik kunskap för att kunna åtgärda problem och laga lindningen, till exempel vid glimning, säger han.

Glimning är små elektriska urladdningar på grund av hög elektrisk fältstyrka vid vissa punkter. Laddningen omvandlas till värme, som på sikt kan bryta ned materialet. Det kan i sin tur försämra generatorns effekt eller till och med orsaka ett haveri.

– Glimning kan också ge upphov till ozon i luften, vilket kan orsaka hälsoproblem hos kraftstationens personal, säger Tomas Olin.

"Det är otroligt viktigt att underhållsarbetena går så snabbt som möjligt."
Ole Andreas Gundersen, produktchef för generatorer på Andritz Hydro

Nyfiken på att veta mer?

Kontakta någon nära dig
Rolf Andersson Avdelningschef Komponentservice +46104830126 Kontakta

Du kanske också är intresserad av

Underhåll

66% färre utryckningar

Oxelösunds Hamn satsar på ökad produktivitet, vilket ställer nya förebyggande krav på underhållsorganisationen.

Underhåll

Ett stillestånd kostar dubbelt så mycket under vintern

Jernbros första uppdrag åt Umeå Energi handlade om att installera en överhettare i kraftvärmeverk.

Dela gärna detta